Wzorce numerów to zdefiniowane przez użytkownika szablony, na podstawie których z automatu tworzone są numery. Wzorzec możesz komponować z dostępnej listy członów - jak rok, miesiąc, liczba, czy dowolny tekst.

Funkcjonalność oddajemy w ręce administratorom.

Aby zdefiniować wzorzec wejdź w Administracja > Wzorce numerów:

Lista wzorców numerów
Lista wzorców numerów

i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Formularz dodawania wzorców numerów
Formularz dodawania wzorców numerów

Rozpocznij od podania nazwy - musisz wiedzieć do czego ten wzorzec będziesz wykorzystywać. I zapisz używając Przycisk Zapisz Zapisz. Uaktywniła się tabela z prawej strony okna - czas zatem na układanie członów we właściwy szablon. Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy

Dodawanie nowego członu do wzorca
Dodawanie nowego członu do wzorca

i wybierz z listy pierwszy człon, który w numerze ma się pojawić. Do wyboru masz:

  • DD - dzień
  • MM - miesiac
  • RR - rok dwuznakowy (czyli rok 2021 będzie widoczny jako 21)
  • RRRR - rok czteroznakowy (czyli rok 2020 będzie widoczny jako 2020)
  • 999 - numer trzyznakowy
  • 9999 - numer czteroznakowy
  • 99999 - numer pięcioznakowy
  • XX - dowolny tekst (gdy wybierzesz ten człon, będziesz musiał uzupełnić wartość. Wykorzystaj tą opcję do wprowadzenia do numerów znaków typu: / - )

Dla członu numeru możesz określić cykl sekwencji: miesieczy lub roczny. Dzięki temu numer będzie się rozpoczynał od 1 od każdego nowego miesiąca lub roku.

Dodawaj do wzorca po kolei człony, tak, by uzyskać numer taki, który Cię interesuje. Możesz zmieniać kolejność członów w tabeli używając strzałek: Przycisk Strzałki (uaktywnią się po zaznaczeniu wiersza w tabeli). Jeśli jesteś ciekawy jak aktualnie wygląda stworzony szablon, wywołaj funkcję Przycisk Generuj wzorzec z członów Generuj wzorzec z członów, a uzupełnimy pole Wzorzec w lewej części okna.

Dany człon we wzorcu może wystąpić tylko raz. Przy czym - jeśli wybierzesz numer trzyznakowy, to czteroznakowego i pięcioznakowego już dodać nie będziesz mógł. Wyjątek stanowi dowolny tekst - jego możesz użyć wielokrotnie.

Jeśli wzorzec jest gotowy przypnij go w parametrach do miejsca, które ma z niego korzystać. Użyty wzorzec jest wyłączony z edycji.

Wzorce numerów można wykorzystywać do numerowania:

  • partii –> zaznacz parametr Generuj partię dla produktu zleconego i wskaż Wzorzec
  • grup zleceń –> wskaż wzorzec w polu Numer na podstawie wzorca w parametrach grup zleceń.