Zlecenie produkcyjne możesz podzielić na paczki - więcej o idei paczek przeczytasz tutaj.

Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz zobaczyć na jakie paczki zostało podzielone. Wejdź w: planowanie > planowanie zleceń i w konkretne zlecenia. Teraz kliknij przycisk: Przycisk Paczki zlecenia Paczki zlecenia

Lista paczek w zleceniu
Lista paczek w zleceniu

Z tego poziomu możesz dodać paczkę ręcznie, klikając przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy. Po opis dodawania odsyłam do tej dokumentacji.

Z tego poziomu możemy też podzielić zlecenie na paczki korzystając z funkcji generowania. Ustaw najpierw parametry - musi być zaznaczony parametr: Generuj paczki dla zleceń i musza być ustawione ilości: optymalna wielkość paczki i Reszta zasilająca ostatnią paczkę.

Aby wywołać funkcję kliknij przycisk Przycisk Wygeneruj paczki Wygeneruj paczki. Ilość zlecona zostanie podzielona na tyle paczek ile wynika z optymalnej wielości z parametrów. Pozostała reszta będzie albo przydzielona do ostatnio utworzonej paczki (jeśli będzie mniejsza lub równa podanej w parametrach reszty zasilającej ostatnią paczkę) albo zostanie do niej utworzona nowa paczka, z mniejszą ilością (jeśli będzie większa od podanej w parametrach reszty zasilającej ostatnią paczkę). Wygenerowane paczki możesz zmodyfikować - ale tak, by suma ilości z paczek nie przewyższała ilości zleconej.

Jeśli do zlecenia istnieje co najmniej 1 paczka, to nie można użyć funkcji generowania.

Paczek nie musisz generować ręcznie. Możesz zostawić to qcadoo. Jeśli parametr Generuj paczki dla zleceń = tak to paczki zostaną utworzone w momencie rozpoczynania zlecenia.