Każdy pracownik zdefiniowany w qcadoo może logować się do terminala rejestracji produkcji i raportować wykonaną produkcję. Pracownik może być też przypisywany do obsady konkretnego zlecenia. Warto zatem zdefiniować listę pracowników w qcadoo.

Wejdź do Pracownicy > Pracownicy i dodaj nowego pracownika, klikając przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy:

Pracownicy
Pracownicy

Po wypelnieniu niezbędnych pól użyj przycisku Przycisk Zapisz , aby zapisać dane.

ZAPAMIĘTAJ!
Zawsze w qcadoo będziesz używać przycisku Dodaj nowy, jeśli będziesz chcieć dodać nowy rekord do listy i zawsze będziesz używać przycisku Zapisz, jeśli będziesz chcieć potwierdzić wprowadzane dane.

Jakie pola są niezbędne?:

  • numer - będzie służył pracownikowi do logowania do terminala. Jeśli będzie wklepywany z klawiatury, zadbaj, by był na tyle prosty, by dana osoba nie miała problemów z jego zapamiętaniem. Jeśli natomiast pracownik do terminala będzie się logował, skanując identyfikator (do wygenerowania z listy pracowników), złożoność nie ma znaczenia, ale w tym wypadku pamiętaj o nieużywaniu polskich znaków i symboli specjalnych, żeby dało się wygenerować kod kreskowy.
ZAPAMIĘTAJ!
Pole Numer spotkasz w qcadoo w bardzo wielu dodawanych rekordach. Pamiętaj, że to nie musi być liczba. To musi być taka wartość, po której będziesz potrafił zidentyfikować dany rekord, bo numer najczęściej pojawia się w widocznych tabelach. Numerem Heleny Radosnej mogą być na przykład jej inicjały HR.
  • Imię,
  • Nazwisko.

Dodatkowe dane są opcjonalne. Jeśli natomiast pracownik zawsze pracuje w jednym dziale, czy obsługuje daną linię, warto mu je przypisać, po to, by podpowiadały się po zalogowaniu do terminala i ograniczały listę zleceń produkcyjnych. Działy i linie będziesz definiować w kroku 5. Możesz tu później wrócić i uzupełnić dane.

Pełny opis funkcjonalności znajdziesz w tym rozdziale: Pracownicy

Ale zanim struktura zakładu - przejdźmy do definiowania magazynów.Krok 4/13: Zdefiniuj magazyny