Każdy pracownik ma w systemie przypisany swój identyfikator, imię i nazwisko oraz (pole niewymagane) stanowisko, na którym pracuje. Ostatnie pole nie jest wymaganym, ponieważ wiemy, że zdarzają się sytuacje, gdy jeden pracownik posiada kompetencje do wypełniania zadań na więcej niż jednym stanowisku. Dodatkowo każdemu pracownikowi możemy przypisać zmianę, na której pracuje oraz dział. Te pola również nie są wymagane, ponieważ w zależności od zlecenia pracownicy mogą pracować na różnych zmianach lub w różnych działach.

Jak dodać pracownika?

Bazę pracowników uzupełniamy wybierając:

PODSTAWOWE » Pracownicy » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

ZASTOSOWANIE Pracownicy w systemie rejestrowani są na potrzeby przynajmniej dwóch sytuacji:

  • by ustalić kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego produktu lub danej partii towaru
  • by móc nagrodzić danego pracownika za sumienne/szybkie wykonanie zadania

Co gdy koszt godziny pracy pracownika jest ustalany indywidualnie?

System jest przygotowany na taki przypadek. Indeks pracownika można zaktualizować i jego koszt określić na podstawie Grupy płacowej lub ustalić indywidualnie.

Jeśli indywdualnie, to zaznaczamy checkbox “Ustalony indywidualnie”, po czym odblokuje się nam pole do wprowadzania kwoty, a dla przypisania grupy płacowej za pomocą przycisku Przycisk lupy wybieramy odpowiednią grupę, następnie klikamy Przycisk Zapisz Zapisz i wprowadzone wartości będą uwzględniane np w Rozliczeniu produkcji.

Koszt godziny pracy
Koszt godziny pracy

Jak przypisać do pracownika posiadane umiejętności?

Dzięki przypisaniu pracownikowi umiejętności, będziesz potrafił ustalić kto może wykonywać daną operację. Funkcjonalność jest wykorzystywana przy tworzeniu planu na stację roboczą i pracownika

Dodawanie umiejętności pracownika
Dodawanie umiejętności pracownika

Aby móc przypisać umiejętność pracownikowi musisz zacząć od zdefiniowania listy umiejętności.

Jeśli lista gotowa, wejdź w szczegóły pracownika i w zakładkę Umiejętności pracownika i kliknij przycisk Nowy. Wybierz z listy umiejętność. Na jej podstawie wypełnione zostanie pole Maksymalny poziom. Teraz podaj na jakim poziomie pracownik włada daną umiejętnością - nie może być on wyższy od maksymalnego poziomu umiejętności.