Umiejętności to kwalifikacje, które pozwalają na wykonanie operacji. Umiejętności wykorzystywane są w qcadoo do sporządzania planu na stację i pracownika - dzięki nim wiadomo, który pracownik jest odpowiedni do wykonania danego zadania.

Zdefiniowanie umiejętności realizowane jest w trzech krokach:

  1. wprowadzenie listy umiejętności w podstawowe > umiejętności (opisane na tej stronie)
  2. określenie jakie są wymagane umiejętności do wykonania operacji
  3. określenie jakie umiejętności posiada pracownik

Aby zdefiniować listę możliwych umiejętności wejdź w Pracownicy > Umiejętności i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Dodanie umiejętności
Dodanie umiejętności

Wprowadź:

  • nazwę - pole wymagane. Zadbaj aby podana nazwa była unikalna - czyli aby nie było innej umiejętności o takiej samej nazwie
  • opis - jeśli chcesz dopisać dodatkowe szczegóły umiejętności, to to jest odpowiednie do tego miejsce
  • maksymalny poziom - musisz określić w jakiej skali będziesz wyrażać stopień zaawansowania. Jeśli podasz “3” to oznacza, że pracownik może władać daną umiejętnością na poziomie 1, 2 lub 3. Przy czym 3 to jest poziom wysoki, a 1 - niski.

Z poziomu zdefiniowanej umiejętności możesz w zakładkach dokonać przypisania do operacji i pracownika. Zasada dokładnie taka sama jak w instrukcjach: wymagane umiejętności do wykonania operacji i umiejętności pracownika