Funkcjonalność pozwala na wygenerowanie raportu będącego zestawieniem produktów i ich numerów partii, które:

 • weszły w skład finalnego produktu (typ “Wyprodukowano z”),
 • zostały wyprodukowane przy użyciu produktu o wskazanej partii (typ “Użyto do wyprodukowania”).

Jak stworzyć tabelę genealogii?

 1. Wejdź do GENEALOGIA Tabele genealogii i wybierz Dodaj nowy Dodaj nowy.
Tabela genealogii
Tabela genealogii
 1. Wpisz “Nazwę” tworzonej tabeli.

 2. Potem przy pomocy Przycisk lupy wybierz “Partię” produktu, dla którego chcesz utworzyć tabelę.

 3. Następnie określ typ śledzenia genealogii. Masz do wyboru dwie opcje: “Wyprodukowano z” i “Użyto do wyprodukowania”. Pierwsza pozwoli Ci na utworzenie listy partii produktów, które weszły w skład produktu wskazanego w poprzednim kroku, a druga - listy partii produktów, które zostały wyprodukowane przy użyciu tego produktu.

 4. Zaznacz opcję “Załącz informacje z rekordów śledzenia partii o statusie szkic”, jeżeli chcesz uwzględnić rekordy śledzenia partii, które są w stanie “Szkic”.

 5. Jeśli chcesz pominąć partie powiązane pośrednio (np. z podtechnologii), zaznacz “Tylko bezpośrednio powiązane partie”.

 6. Teraz wybierz Przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane.

 7. Wygeneruj tabelę, wybierając Przycisk generuj Generuj.

 8. Utworzony raport pobierzesz w formie dokumentu xls PDF.