Dodawanie zadań operacyjnych z dashboardu skierowane jest do osób, które chcą zaplanować do realizacji każdą z wykonywanych na produkcji czynności. Produkcja nie jest skomplikowana. A firma nie oczekuje algorytmów planowania przypisujących operację do najlepszej maszyny czy kolejkujących je w najbardziej optymalny sposób. Funkcja, którą proponujemy, pozwoli Ci szybko dodać zlecenie i utworzy do niego zadania operacyjne wg Twoich wskazań. Każde z tych zadań będzie miało takie same daty jak podany zakres czasowy dla zlecenia produkcyjnego. Pracownicy będą widzieli je na dashboardzie i będą mogli z tego poziomu zaraportować efekty produkcji w terminalu.

Plusem tego podejścia jest także to, że nie musisz nic (lub prawie nic - o tym za chwilę) najpierw zrobić. Nie potrzebna Ci technologia, nie potrzebne Ci produkty, nie potrzebne Ci maszyny. Wszystko zrobisz przy okazji wprowadzania zlecenia i zadań.

Aby można było dodać zlecenie i zadania z dashboardu musisz ustawić kilka parametrów:

 1. parametry > parametry ogólne > przycisk Dashboard:
  • widoczne = zadania operacyjne
  • wypełnione pola: magazyn pobrania surowców i magazyn przyjmowania wyrobów. Jeśli nie masz zdefiniowanych magazynów wprowadź je (co najmniej jeden) zgodnie z tą instrukcją.
 2. parametry > parametry technologii > zakładka Główna:
  • Uzupełniaj magazyny dla produktów w przepływie podczas sprawdzania technologii = tak
  • Przenoś produkty do kolejnych operacji podczas sprawdzania technologii = tak

Jeśli będziesz chciał przypisywać zadania do konkretnych stacji roboczych, zerknij dla pewności czy masz zdefiniowany choć jeden typ stacji roboczej.

Jesteś gotowy, do wprowadzenia z dashboardu swojego pierwszego zlecenia i utworzenia do nich zadań operacyjnych. Przejdź do dashboardu klikając w lewym górnym rogu ekranu w przycisk Przycisk qcadoo qcadoo). I wywołaj funkcję: Przycisk Dodaj zadania Dodaj zadania).

Zlecenie i jego zadania operacyjne dodasz w 6. krokach. Między ekranami możesz przechodzić klikając w przycisk Przycisk Dalej Dalej, w przycisk Przycisk Wstecz Wstecz, a także klikając w poszczególne kroki (już wcześniej wykonane) na pasku u góry:

Etapy dodawania zlecenia i zadań operacyjnych
Etapy dodawania zlecenia i zadań operacyjnych

Krok 1. Co chcesz produkować?

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 1.
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 1.

Zacznij od podania produktu. Jeśli przeszukując lupkę nie znalazłeś odpowiedniego - dodaj go klikając przycisk Przycisk Dodaj produkt Zdefiniuj nowy produkt i podaj jego numer, nazwę i jednostkę.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - definiowanie nowego produktu
Formularz dodawania zadań operacyjnych - definiowanie nowego produktu

Koniecznie wprowadź ilość jaką chcesz wyprodukować.

W kroku pierwszym możesz podać też dodatkowy opis zlecenia oraz technologię. Jeśli nie masz technologii - przejdź dalej. W kolejnych krokach uzupełnisz niezbędne dane.

Jeśli raz dodasz zlecenie produkcyjne na dany produkt z dashboardu, to przy kolejnym zlecaniu technologia będzie już istniała, podpowie się na ekranie 1. i kolejne dane zostaną z niej uzupełnione. A zatem - będzie jeszcze szybciej!

Przykładowo wypełniony ekran może wyglądać tak:

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 1. z wypełnionymi danymi
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 1. z wypełnionymi danymi

Krok 2. Kiedy chcesz produkować?

W kolejnym kroku musisz wskazać kiedy będzie realizowana produkcja. Aby było szybciej podpowiemy dla Ciebie datę rozpoczęcia na podstawie momentu aktualnego, a data zakończenia na podstawie daty zakończenia najbliższej zmiany przypisanej do linii produkcyjnej z parametrów.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 2.
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 2.

Krok 3. Jak chcesz produkować?

Przyszła pora na opisanie procesu produkcyjnego. Wypisz wszystkie czynności, które są konieczne do wykonania, aby wyprodukować wyrób gotowy.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 3.
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 3.

Kliknij przycisk Przycisk Dodaj operację Dodaj operację i wybierz czynność z dostępnej listy. Nie znalazłeś właściwej operacji? Nic straconego. Kliknij w plus Przycisk Plus i podaj numer i nazwę.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - definiowanie nowej operacji
Formularz dodawania zadań operacyjnych - definiowanie nowej operacji

Układaj operacje od ostatniej do najwcześniej wykonywanych. Przykładowo wypełnione okno może wyglądać następująco.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 3. z wypełnionymi danymi
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 3. z wypełnionymi danymi

Krok 4. Z czego chcesz produkować?

Kolejny krok to wskazanie jakich surowców będziesz używać w każdej z operacji.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 4.
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 4.

Lista operacji jest już wypełniona. Pozostaje kliknąć przy czynności przycisk Dodaj produkt, wybrać z listy i podać ilość. Masz do dyspozycji dwa pola:

 • ilość zużywana - to ilość potrzebna pod całe zlecenie, na ilość wyrobu podaną na ekranie 1.
 • ilość na jednostkę - to ilość przeliczona na jednostkę wyrobu. Taka ilość zostanie zapisana w technologii

I tu podobnie jak na ekranie 1. - jeśli nie masz zdefiniowanych produktów możesz dodać je z tego poziomu. Kliknij w przycisk plus Przycisk Plus w wierszu surowca i podaj numer oraz nazwę produktu.

Okno z wypełnionymi surowcami może wyglądać następująco:

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 4. z wypełnionymi danymi
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 4. z wypełnionymi danymi
Pamiętaj, że nie każda operacja musi mieć podany surowiec. Operacja może tylko przetwarzać wcześniej przygotowany produkt.

Krok 5. Gdzie chcesz produkować?

Jeśli chcesz wskazać na jakich maszynach czy stanowiskach mają być wykonywane operacje, to podaj dla każdej operacji właściwą stację roboczą.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 5.
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 5.

Jeśli nie masz stacji, możesz ją dodać klikając w plus Przycisk Plus w wierszu operacji.

Przykładowo wypełnione dane mogą wyglądać następująco:

Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 5. z wypełnionymi danymi
Formularz dodawania zadań operacyjnych - krok 5. z wypełnionymi danymi

Krok 6. Podsumowanie

Ostatni krok to podsumowanie. Nic tu nie będziesz definiować - sprawdź tylko, czy wszystko poprawnie podałeś wcześniej. Jeśli nie - możesz się cofność i skorygować dane.

Formularz dodawania zadań operacyjnych - podsumowanie
Formularz dodawania zadań operacyjnych - podsumowanie

Jeśli wszystko jest jak należy kliknij w przycisk Przycisk Zapisz i akceptuj Zapisz i akceptuj. Utworzone zadania operacyjne będą widoczne na dashboardzie:

Utworzone zadania operacyjne
Utworzone zadania operacyjne

Zlecenie, z którym zadania są powiazane, dostanie status Zaakceptowane. Aby móc wystartować produkcję musisz przejść do zlecenia (możesz to zrobić z kafelka zadania, klikając w podlinkowany numer zlecenia) i zmienić status na rozpoczęte.

Ważne jest też to, że przy okazji dodawania zlecenia wprowadzasz produkty i technologie, które przy kolejnym zlecaniu będą już istniały i będziesz mógł je wykorzystać, zatem tworzenie zlecenia będzie jeszcze szybsze.