W qcadoo w “Produktach” gromadzimy: surowce, produkty, półprodukty i odpady. Produkty możemy dodać na dwa sposoby: ręcznie - definiując każdy po kolei, bądź integrując qcadoo z używanym do tej pory w firmie systemem magazynowo-księgowym. Więcej o Integracji.

Jak ręcznie dodać produkty?

Decydując się na ręczne wprowadzanie produktów, wybieramy:

PODSTAWOWE » Produkty » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy  

Formularz produktu
Formularz produktu
 • W zakładce “Główna” nadajemy produktom numer i nazwę oraz typ produktu i jednostkę, podajemy też kod EAN (kod kreskowy).
  Niekiedy półprodukt jest jednocześnie produktem finalnym, dlatego, choć jest to pole obowiązkowe, nie ma to dalszych konsekwencji w systemie (jest to parametr potrzebny w przypadku integracji qcadoo z innym oprogramowaniem).
 • W zakładce “Rodzina” określamy czy dodany przez nas produkt reprezentuje konkretny produkt czy rodzinę produktów. Jeśli produkt należy do istniejącej już rodziny produktów tutaj możemy go do niej przypisać.
 • W zakładce “Historia” mamy podgląd na daty dodania i edycji produktu oraz nazwę pracownika wprowadzającego dane.
 • Jeśli w produkcji stosujemy zamienniki produktów, to w zakładce “Zamienniki” możemy je zdefiniować. Dla każdego zamiennika konieczne jest określenie jaka ilość subsytutu zastępuje jednostkę naszego produktu (np. ksylitol może być zamiennikiem cukru białego. Ale gdy zaplanowaliśmy użycie 1 kg cukru białego, to stosując zamiennik w postaci ksylitolu trzeba będzie wykorzystać 1,1 kg). Takie wyjątki Ciebie nie dotyczą? Zawsze subsytut zastępuje zaplanowany produkt 1 do 1? Możesz wprowadzić listę zamienników zdecydowanie szybciej zaznaczając w liście odpowiednie produkty. W tym celu użyj przycisku Przycisk Dodaj wiele zamienników Przycisk Dodaj wiele zamienników.
Zamienniki będzie można wykorzystać do produkcji - więcej w tym temacie przeczytasz tutaj
 • Zakładka “Przeliczenia jednostki” umożliwia przeliczenie głównej jednostki produktu. W tym miejscu wprowadzamy informację, na jaką inną jednostkę może być przeliczona główna jednostka produktu.

 • W zakładce “Koszty” podajemy 4 rodzaje cen zakupu danego surowca: cenę ostatniego zakupu, cenę z ostatniej oferty, ceny obliczone na podstawie średnich ważonych oraz koszt nominalny produktu.

Koszty produktu
Koszty produktu
 • W zakładce “Technologie” przypisujemy produktowi powiązaną grupę technologii.
 • W zakładce “Załączniki” możemy podpiąć różnego formatu pliki, które można pobrać z wielu poziomów Qcadoo MES w trakcie produkcji.
 • W zakładce “Dostawcy” istnieje możliwość wskazania firmy, która dostarcza dany produkt i określenie jedną z nich jako domyślnego dostawcę.

Wprowadzane produkty tworzą listę, która będzie widoczna po wybraniu “Podstawowe” i “Produkty”. Do jej przeszukiwania służy Filtr. Więcej o Filtrze.

Produkty mają szerokie zastosowanie w całym systemie, oto kilka z możliwości:
- Produkty biorą udział w definiowaniu Technologii produkcji (w qcadoo jest to bardziej szczegółowy odpowiednik marszruty, BOMu).
- Na ich podstawie powstaje Zapotrzebowanie materiałowe, są one wykorzystywane w Kartach pracy.
- Produkty niosą ze sobą Normy kosztowe, które wykorzystywane są w Kalkulacji kosztów produkcji, pozwalają na śledzenieGenealogii, itd.

Przydatne funkcje w formularzu produktu

Poza samą definicją produktu w formularzu mamy możliwość,za pomocą przycisków, sprawdzenia:

 • Technologii w których dany produkt jest wykorzystywany lub produkowany oraz do jakich grup technologii należy,
 • Zlecenia dzięki, którym produkt został wyprodukowany, zarówno te planowane jaki i wszystkie,
 • Magazyn a dokładniej historie miejsc składowania danego produktu,
 • Rejestracje produkcji dla tego produktu, pojedynczo lub zgrupowane