Karta modelu jest graficznym przedstawieniem produktów wchodzących w skład danego modelu. Sam decydujesz o tym jakie produkty chcesz w niej ująć. I sam ustawiasz kolejność prezentacji produktów.

Karta modelu to zbiór informacji o samym produkcie - jego nazwie, etykiecie, formie, czy zdjęciu, ale też o materiałach, które są konieczne, aby produkt wytworzyć, ilościach i spodziewanych kosztach.

Aby dodać kartę modelu wejdź w: Produkty > Karty modelu

Lista kart modelu
Lista kart modelu

i kliknij przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy:

Formularz dodawania karty modelu
Formularz dodawania karty modelu

i wprowadź:

 • nazwę - będzie ona widoczna jako tytuł tworzonego wydruku
 • wykorzystywane koszty materiału - wskaż wg jakiej ceny chcesz ustalić koszt materiałowy. Do wyboru masz: koszt nominalny, cenę średnio ważoną, ostatnią cenę przychodu, średnia cena z ofert, cena z ostatniej oferty.
 • użyj kosztu nominalnego, gdy cena nie jest określona - zaznacz, a w sytuacji, gdy podana wyżej cena będzie zerowa lub nieokreślona, pobierzemy koszt nominalny produktu. Dzięki temu, gdy materiał jest nowością i nigdy nie przyjąłeś go na magazyn, będziesz mógł zapisać jako koszt nominalny spodziewaną cenę i to ona zostanie wzięta do wyliczeń

Zapisz używając przycisku Przycisk Zapisz Zapisz i przejdź do zakładki Produkty:

Produkty karty modelu
Produkty karty modelu

Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy i wskaż produkty jakie na karcie modelu mają się znaleźć. Każdorazowo podawaj:

 • produkt
 • technologię - aby produkt mógł pojawić się na karcie modelu musi mieć technologię zaakceptowaną lub sprawdzoną
 • ilość dla jakiej mamy wyliczać koszt materiałowy

Podane produkty możesz posortować używając strzałek Przycisk Strzałki . To w tej kolejności produkty będą pojawiać się na wydruku. Każda produkt będzie zajmował osobną stronę.

Został ostatni krok - wygenerowanie wydruku. Kliknij w tym celu przycisk: Przycisk Generuj Generuj. W efekcie w zakładce Główna zapisane zostaną informację o tym, kto i kiedy wygenerował, a sama karta modelu nie będzie dostępna do edycji. Ponadto aktywuje się przycisk Przycisk PDF PDF - użyj go, aby otworzyć przygotowany raport.

Wydruk karty modelu
Wydruk karty modelu

Jakie informacje niesie wydruk?

 • numer i nazwa produktu,
 • model, do którego produkt należy,
 • ilość, dla której tworzony jest wydruk,
 • jednostkowy koszt materiału, wyliczony z tabeli materiałów,
 • forma wskazana w modelu przypisanym do produktu,
 • etykieta wskazana w modelu przypisanym do produktu,
 • zdjęcie produktu - pojawia się pierwsze zdjęcie załączone w produkcie w formacie .png, .jpg lub .jpeg,
 • lista potrzebnych do produkcji materiałów.

W tabeli materiałów widoczne są:

 • typ produktu wejściowego przedstawiony w technologii,
 • numer i nazwę materiału,
 • jeśli produkt w technologii oznaczony jako produkt wg rozmiaru, wymienione są wszystkie produkty do niego przypisane wraz z grupą rozmiarową, dla której ten konkretny materiał będzie używany,
 • domyślny dostawca materiału i jego minimalna wielkość zamówienia (kolumna Min.),
 • norma - ilość podana w technologii,
 • cena - odczytana z produktu z zakładki Koszty. Pobieramy tą cenę, którą wskazałeś w zakładce Główna,
 • koszt jednostkowy - iloczyn ceny i normy z technologii,
 • potrzeba - ilość materiału potrzebna pod ilość podaną dla produktu w oknie generowania karty,
 • aktualny stan magazynowy produktu (ustalany na magazynie, z którego będzie wykonywany rozchód - zdefiniowany w przepływach technologii)
 • jednostka produktu.