Moduł Utrzymanie ruchu odpowiada za organizację działu utrzymania ruchu. Zaplanujesz w nim przeglądy, remonty czy inne przestoje maszyn, a także szybko zapanujesz nad nagłymi zdarzeniami, takimi jak awarie.

Ze szczegółami zapoznasz się w poniższych rozdziałach: