Program qcadoo pozwala na współpracę z innym oprogramowaniem funkcjonującym w firmach produkcyjnych. Najczęściej są to systemy magazynowe, księgowe, służące do tworzenia projektów technicznych, systemy zarządzające zaopatrzeniem itp.

W ramach integracji qcadoo:

  • pobiera z magazynu dane o surowcach
  • rozlicza pobrane surowce
  • synchronizuje się ze stanami magazynowymi
  • rezerwuje surowce do realizacji zleceń
  • wysyła na magazyn informację o stanie dot. wyprodukowanych półproduktów i gotowych produktów

System qcadoo obecnie jest już zintegrowany z systemami ERP: Subiekt GT, Enova, Comarch ERP Optima. Ponadto współpracuje z BaseLinker, Pipedrive, Asana, BarTender. Jest równocześnie otwarty na integrację z kolejnymi systemami.