Firma ZAPLĄTANIE zajmuje się tworzeniem dekoracji ze sznurka. Elementy wykorzystywane przy produkcji są uzgadniane z klientem. Aby mieć pewność, że wystarczy stanu magazynowego do realizacji zaplanowanych zleceń i że będzie wykorzystywany zasób o odpowiednich właściwościach, firma rezerwuje zasoby pod zlecenie produkcyjne. Jak to robi?

Warto zacząć od tego, że zaopatrzeniowiec w firmie ZAPLĄTANIE skrupulatnie opisuje przychodzący sznurek, czyli główny surowiec do produkcji. Przyjmuje go na magazyn z numerem partii i dodatkowo opisuje wygląd sznurka. Poszczególne partie różnią się od siebie nieznacznie. Klient wybiera z próbek ten sznurek, z którego chciałby mieć wykonaną dekorację.

Opis dostarczonej partii surowca
Opis dostarczonej partii surowca

W Dziale Sprzedaży podczas przyjmowania zamówienia na wyroby, ustalane są szczególne wymogi odnośnie głównego surowca. Jeśli takie są - zapisywane są w uwagach do pozycji zamówienia:

Zamówienie sprzedaży
Zamówienie sprzedaży

Dzięki temu Planista będzie mógł uwzględnić wytyczne w planach produkcyjnych. Zapisane uwagi w pozycji zamówienia sprzedaży przeniosą się do utworzonego zlecenia produkcyjnego do pola Opis:

Zlecenie produkcyjne
Zlecenie produkcyjne

Planista wie, jaka partia powinna być użyta. I wie, że lepiej będzie zapewnić sobie stan magazynowy sznurka w tej partii, by móc zrealizować zlecenie bez przeszkód. W tym celu będąc w zleceniu przechodzi do szczegółowego zapotrzebowania. Odnajduje na liście surowców sznurek i wchodzi w jego szczegóły. W zakładce Rezerwacja zasobów wskazuje zasób z daną partią, który ma być zużyty w produkcji.

Rezerwacja zasobu w szczegółowym zapotrzebowaniu
Rezerwacja zasobu w szczegółowym zapotrzebowaniu

Od tego momentu część surowca potrzebna pod zlecenie jest zarezerwowana i nie może być podebrana w żaden sposób. Rezerwacje widoczne są w liście Magazyn > Rezerwacje stanów:

Lista rezerwacji
Lista rezerwacji

A ilość dostępna w zasobie jest odpowiednio pomniejszona:

Zarezerwowany zasób
Zarezerwowany zasób

Zlecenie zostaje ujęte w planie, ma już wyznaczone daty realizacji i miejsce wykonania produkcji. Status został zmieniony na Rozpoczęte. Pracownicy przystępują do produkcji - będąc w terminalu meldują rozpoczęcie prac. Dzięki dodatkowym informacjom o partii zamówionej przez klienta oraz o numerze zarezerwowanego zasobu, pracownik wie, jaki surowiec powinien wykorzystać.

Wybór zlecenia w terminalu
Wybór zlecenia w terminalu

Jako, że pracownik zużywa dokładnie taką ilość materiału jak zaplanowano, raportuje wykonaną ilość, a ilość zużyta zostaje przeliczona wg norm. Tym samym wyliczona też zostaje zużyta ilość zarezerwowanej partii. Po akceptacji rekordu rejestracji zostaje utworzony dokument RW. W pozycji z produktem sznurek bawełniany naturalny 5 mm widać zasób, który w zleceniu został zarezerwowany. To on został zdjęty ze stanu.

Dokument RW utworzony do zaraportowanej produkcji
okument RW utworzony do zaraportowanej produkcji

Wystawienie dokumentu RW spowodowało wyczyszczenie rezerwacji. Zamówienie zostało zrealizowane wg wytycznych klienta. Wszyscy są zadowoleni.

Więcej informacji o rezerwacji zasobów pod zlecenie produkcyjne przeczytasz w tym rozdziale dokumentacji.