Pobranie produktów z zaakceptowanych technologii

Informacje

Za pomocą tej metody api pobierzesz produkty z zaakceptowanych technologii. Produkty wykorzystywane w technologii muszą zostać zsynchronizowane z systemem zewnętrznym, aby można było pytać o ich stany, czy tworzyć z nimi dokumenty.

Moduł integracyjny: urcTechnologies

Nazwa akcji: getNewProductsFromAcceptedTechnologies

URL: /integration/rest/getNewProductsFromAcceptedTechnologies.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "products" : [
  {
   "number" : "number",
   "name" : "name",
   "ean" : "ean", //opcjonalne
   "globalTypeOfMaterial" : "01component | 02intermediate | 03finalProduct | 04waste", //opcjonalne
   "unit" : {
    "externalID" : "externalID",
    "name" : "name",
    "description" : "description" //opcjonalne
   },
   "category" : { //opcjonalne
    "externalID" : "externalID",
    "name" : "name",
    "description" : "description" //opcjonalne
   }
  }
 ]
}

Działanie

Zwraca produkty końcowe oraz surowce bez externalID z zaakceptowanych technologii ze zleceń produkcyjnych w statusach != ‘04completed’, ‘05declined’, ‘07abandoned’. Nie patrzymy w tym przypadku na globalTypeOfMaterial tylko na to jak produkty są wykorzystane w technologii. Produkty mogą mieć globalTypeOfMaterial null’owy. Jednostka i kategoria może mieć externalID = null, wtedy jest traktowana także jako nowa. Kategoria jest opcjonalna - w przypadku braku kategorii produktu przesyłany jest null!