Zaktualizuj produkty

Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz produkty do systemu. Zaktualizujsz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateProductsBasic

URL: /integration/rest/updateProductsBasic.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "products": [
  {
   "attributes": [
    {
     "name": "name", //opcjonalne
     "value": "value" //opcjonalne
    }
   ],
   "category": {
    "description": "description", //opcjonalne
    "externalID": "externalID", //opcjonalne
    "name": "name" //opcjonalne
   },
   "company": {
    "externalID": "externalID", //opcjonalne
    "name": "name" //opcjonalne
   },
   "description": "description", //opcjonalne
   "ean": "ean", //opcjonalne
   "externalID": "externalID",
   "globalTypeOfMaterial": "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package", //opcjonalne
   "name": "name",
   "number": "number",
   "size": "size", //opcjonalne
   "unit": {
    "description": "description", //opcjonalne
    "externalID": "externalID",
    "name": "name",
    "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
   }
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie produkty z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji. Produkty mogą mieć globalTypeOfMaterial null’owy.

Dla każdego produktu ta metoda powinna:

 • jeżeli jest produkt o podanym externalID w qcadoo, to go aktualizuje: może zaktualizować nawet numer, qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardową walidacje systemową.
 • jeżeli nie - akcja zwróci błąd, i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostaną wykonane (cofnięcie transakcji), jak nie ma danego externalID to dodaje nowy produkt tu również powinna działać walidacja.

Nadaj produktowi zewnętrzne ID

Informacje

Za pomocą tej metody api zapiszesz w produktach w qcadoo zewnętrzne ID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: setProductsExternalID

URL: /integration/rest/setProductsExternalID.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "ignoreMissing": true,
 "products": [
  {
   "externalID": "string",
   "number": "string",
   "numberAsID": "string"
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "message": "string",
 "status": "OK"
}

Działanie

Ustawia externalID produktom z numerem numberAsID. Jeżeli jest włączona opcja ignoreMissing wtedy nie zwraca błędu jeżeli nie znajdzie produktu o danym numerze == numberAsID.