Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz produkty do systemu. Zaktualizujsz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateProductsBasic

URL: /integration/rest/updateProductsBasic.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "products": [
  {
   "attributes": [
    {
     "name": "name", //opcjonalne
     "value": "value" //opcjonalne
    }
   ],
   "category": {
    "description": "description", //opcjonalne
    "externalID": "externalID", //opcjonalne
    "name": "name" //opcjonalne
   },
   "company": {
    "externalID": "externalID", //opcjonalne
    "name": "name" //opcjonalne
   },
   "description": "description", //opcjonalne
   "ean": "ean", //opcjonalne
   "externalID": "externalID",
   "globalTypeOfMaterial": "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package", //opcjonalne
   "name": "name",
   "number": "number",
   "size": "size", //opcjonalne
   "unit": {
    "description": "description", //opcjonalne
    "externalID": "externalID",
    "name": "name",
    "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
   }
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie produkty z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji. Produkty mogą mieć globalTypeOfMaterial null’owy.

Dla każdego produktu ta metoda powinna:

 • jeżeli jest produkt o podanym externalID w qcadoo, to go aktualizuje: może zaktualizować nawet numer, qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardową walidacje systemową.
 • jeżeli nie - akcja zwróci błąd, i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostaną wykonane (cofnięcie transakcji), jak nie ma danego externalID to dodaje nowy produkt tu również powinna działać walidacja.