Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz produkty do systemu. Zaktualizujsz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateProductsBasic

URL: /integration/rest/updateProductsBasic.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "products" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "number" : "number",
      "name" : "name",
      "ean" : "ean", //opcjonalne
      "globalTypeOfMaterial" : "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste", //opcjonalne
      "description" : "description", //opcjonalne
      "unit" : {
        "externalID" : "externalID",
        "name" : "name",
        "description" : "description" //opcjonalne
      },
      "category" : {
        "externalID" : "externalID",
        "name" : "name",
        "description" : "description" //opcjonalne
      }
    }
  ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie produkty z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji. Produkty mogą mieć globalTypeOfMaterial null’owy.

Dla każdego produktu ta metoda powinna:

 • jeżeli jest produkt o podanym externalID w qcadoo, to go aktualizuje: może zaktualizować nawet numer, qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardową walidacje systemową.
 • jeżeli nie - akcja zwróci błąd, i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostaną wykonane (cofnięcie transakcji), jak nie ma danego externalID to dodaje nowy produkt tu również powinna działać walidacja.