Stawki akordowe to sposób rozliczania produkcji za ilość faktycznie wykonaną w danym zleceniu. Łatwe oznaczenie technologii lub operacji jako pracę akordową, pozwoli na prostą analizę oraz podsumowanie całościowych kosztów robocizny.

W ramach jednej stawki akordowej możesz definiować wiele stawek, w różnych okresach czasowych. Jeśli stawka z biegiem czasu się zmienia, wystarczy, że podasz nową stawkę oraz datę, od której ma ona obowiązywać. Wartości stawek zostaną dobrane na podstawie daty rejestracji produkcji, która wyznaczy obowiązującą aktualną stawkę w tej konkretnej dacie.

Aby dodać stawkę akordową wejdź w Pracownicy > Stawki akordowe

Lista stawek akordowych
Lista stawek akordowych

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania stawki akordowej
Formularz dodawania stawki akordowej

Podaj nazwę stawki, następnie zapisz. Po prawej stronie uaktywni się tabela, w której możesz zdefiniować stawkę akordową na dany okres czasu.

W celu sprawdzenia w jakich technologiach znajduje się ta konkretna stawka akordowa, kliknij przycisk Przycisk Pokaż technologie

Technologie do listy zostaną zaczytane niezależnie od ich sposobu rejestracji. Pobierzemy technologie rejestrowane zbiorczo, które mają określone stawki akordowe w rejestracji, ale rownież te, ktore raportowane są dla każdej operacji - stawki akordowe określone są w operacjach technologii.

Lista technologii stawki
Lista technologii stawki

Znajdą się tutaj technologie, które maja stawke akordową ustawioną zbiorczą w rejestracji lub w operacji z rejestracja dla każdej operacji.


Aby zdefiniować poszczególne stawki, kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy:

Definiowanie stawki
Definiowanie stawki

Podaj dokładną stawkę oraz datę, od której ta stawka ma obowiązywać. Jeśli istnieje poprzednia stawka to zostanie ona zakończona datą o dzień wcześniejszą.

Usuwanie stawek zacznij od końca - możesz usunąć tylko tę stawkę, która nie ma daty zakończenia.