Jeśli na magazynie masz wydzielone miejsca składowania, to będziesz na pewno zainteresowany informacją o tym jakie produkty i w jakiej ilości są w danej lokalizacji przechowywane. Idealnym źródłem takich danych jest widok stanów miejsc składowania (Magazyn > Stany miejsc składowania)

Stany miejsc składowania
Stany miejsc składowania

Jednym wierszem w tabeli jest produkt ulokowany w danym miejscu. Zatem jeśli ten sam produkt przyjmowany był w wielu dostawach na tą samą lokalizację, program zagreguje ilości i zaprezentuje sumę.

Ilości w tabeli przedstawione są zarówno w jednostce podstawowej jak i jednostce dodatkowej produktu (jeśli taka jest w produkcie zdefiniowana).

Dane z tabeli można wyeksportować do pliku .csv (i otworzyć go w Excelu) a także do PDF.