Czynności, to kroki trzeba wykonać, aby zrealizować zdarzenie planowane. Zdefiniuj listę czynności i wykorzystuj ją przy planowaniu remontów czy przeglądów.

Listę czynności znajdziesz w Podstawowe > Czynności.

Lista czynności
Lista czynności

Aby dodać czynność kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy

Formularz dodawania czynności
Formularz dodawania czynności

Określ nazwę czynności oraz to, czy dotyczy stacj roboczej / podzespołu czy typu stacji. W zależności od ustawień pola dotyczy aktywują się przyciski dodawania albo w zakładce Stacje / podzespoły, albo w zakładce Typy stacji. Przypisz na jakich obiektach czynności mogą być wykonywane - dzięki temu szybciej odnajdziesz właściwe kroki przy planowaniu zdarzeń.

Przypisanie do czynności stacji, podzespołu lub typu stacji
Przypisanie do czynności stacji, podzespołu lub typu stacji