Strukturę firmy w qcadoo tworzą:

Struktura firmy wykorzystywana będzie w całości w dziale utrzymania ruchu - będziesz mógł tam zaplanować konieczne do wykonania przeglądy czy remonty, z dokładnością do najdrobniejszego elementu używanego w Twojej firmie.

Jednak strukturę firmy należy zdefiniować też pod kątem planowania zleceń produkcyjnych w qcadoo i raportowania realizacji. qcadoo proponuje podział struktury na wymienione wyżej elementy. Jednak nie traktuj tego jako sztywny podział. Linia produkcyjna wcale nie musi być linią produkcyjną - zdefiniuj na tym poziomie ten obszar Twojej firmy, z dokładnością do którego planujesz zlecenia produkcyjne. Jeśli zlecenia planujesz na dział - zdefiniuj dział jako linia produkcyjna (możesz wówczas powtórzyć działy w struktura firmy > działy i w struktura firmy > linie produkcyjne). I stacj roboczych pod kątem planowania nie musisz już wprowadzać.

Jeśli jednak zależy Ci na planowaniu każdej operacji do wykonania (wykorzystując plan na stację roboczą i pracownika) to ten obszar, na który będziesz planować operacje zdefiniuj jako stacje robocze. W tej sytuacji musisz wprowadzić jedną linię - aby przypisywać do niej zlecenia. Dla Ciebie nie będzie miała ona znaczenia, ale qcadoo wymaga podania linii w zleceniu produkcyjnym.

Pamiętaj o przypisaniu odpowiednich działów, linii i stacji w technologii w zasięgu –> dzięki temu będą się podpowiadać przy planowaniu.