Każdy pracownik ma w systemie przypisany swój identyfikator, imię i nazwisko oraz (pole niewymagane) stanowisko, na którym pracuje. Ostatnie pole nie jest wymaganym, ponieważ wiemy, że zdarzają się sytuacje, gdy jeden pracownik posiada kompetencje do wypełniania zadań na więcej niż jednym stanowisku. Dodatkowo każdemu pracownikowi możemy przypisać zmianę, na której pracuje oraz dział. Te pola również nie są wymagane, ponieważ w zależności od zlecenia pracownicy mogą pracować na różnych zmianach lub w różnych działach.

Jak dodać pracownika?

Bazę pracowników uzupełniamy wybierając:

Pracownicy » Pracownicy » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Dodanie pracownika
Dodanie pracownika

uzupełnij:

 • numer - może istnieć tylko jeden pracownik o danym numerze. Numer posłuży przy logowaniu pracownika w terminalu rejestracji produkcji. Zadbaj zatem o to, by numery były takie, aby pracownik miał szanse je zapamiętać. Rozwiązaniem jest też przygotowanie identyfikatorów dla pracownika z zaszytym numerem w kodzie kreskowym i skanowanie ich czytnikiem kodów kreskowych na stanowisku z terminalem. Pamiętaj, że zawarcie w kodzie kreskowym znaków specjalnych (jak np. polskie litery) znacząco wydłuża kod, przez co umieszczenie ich na małym identyfikatorze może być albo niemożliwe, albo sprawi, że kod nie będzie czytelny
 • imię i nazwisko

Możesz zachować też informacje szczegółowe:

 • e-mail
 • telefon
 • dla jakiej firmy pracuje
 • stanowisko

Pracownik może zostać też przypisany do:

 • zmiany
 • działu - przypisany dział będzie podpowiadał się po zalogowaniu do terminala, a to ograniczy widoczne zlecenia czy zadania operacyjne
 • stacji roboczej - tu podobnie: jeśli przypiszesz pracownikowi stację roboczą, to po zalogowaniu do terminala lista zadań operacyjnych będzie ograniczona do tej stacji (pracownik zobaczy też zadania bez przypisanej stacji roboczej)
 • załogi - dzięki temu będziesz mógł wyszukać wszystkich pracowników Twojej załogi podczas tworzenia przydziału do zmian

ZASTOSOWANIE Pracownicy w systemie rejestrowani są na potrzeby przynajmniej dwóch sytuacji:

 • by ustalić kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego produktu lub danej partii towaru
 • by móc nagrodzić danego pracownika za sumienne/szybkie wykonanie zadania

Co gdy koszt godziny pracy pracownika jest ustalany indywidualnie?

System jest przygotowany na taki przypadek. Indeks pracownika można zaktualizować i jego koszt określić na podstawie Grupy płacowej lub ustalić indywidualnie.

Jeśli indywdualnie, to zaznaczamy checkbox “Ustalony indywidualnie”, po czym odblokuje się nam pole do wprowadzania kwoty, a dla przypisania grupy płacowej za pomocą przycisku Przycisk lupy wybieramy odpowiednią grupę, następnie klikamy Przycisk Zapisz Zapisz i wprowadzone wartości będą uwzględniane np w Rozliczeniu produkcji.

Koszt godziny pracy
Koszt godziny pracy

Jak przypisać do pracownika posiadane umiejętności?

Dzięki przypisaniu pracownikowi umiejętności, będziesz potrafił ustalić kto może wykonywać daną operację. Funkcjonalność jest wykorzystywana przy tworzeniu planu na stację roboczą i pracownika

Dodawanie umiejętności pracownika
Dodawanie umiejętności pracownika

Aby móc przypisać umiejętność pracownikowi musisz zacząć od zdefiniowania listy umiejętności.

Jeśli lista gotowa, wejdź w szczegóły pracownika i w zakładkę Umiejętności pracownika i kliknij przycisk Nowy. Wybierz z listy umiejętność. Na jej podstawie wypełnione zostanie pole Maksymalny poziom. Teraz podaj na jakim poziomie pracownik włada daną umiejętnością - nie może być on wyższy od maksymalnego poziomu umiejętności.