Dzięki tej funkcji możesz rozplanować przydział pracowników do zmian na liniach produkcyjnych oraz przeprowadzić późniejszą rejestrację faktycznego obłożenia.

Dodanie nowego przydziału do zmian

Planowanie > Przydział do zmian Przycisk Dodaj nowy wydruk  Dodaj nowy

Formularz przydziału do zmian
Formularz przydziału do zmian
  1. W pierwszym kroku określ “Datę rozpoczęcia”, od której będzie obowiązywał zdefiniowany przydział pracowników.
  2. Potem wybierz Zmianę, dla której chcesz przydzielić pracowników.
  3. Niezbędne jest również podanie “Zakładu”, dla którego tworzymy przydział.
  4. Następnie kliknij Przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane.
  5. Teraz przy użyciu przycisku Przycisk Nowy Nowy zacznij wprowadzać pracowników, których chcemy przypisać do danej “Zmiany”.
Jeżeli do tej samej linii produkcyjnej jest przypisanych wielu pracowników, nie musisz wprowadzać każdego z nich osobno. Skorzystaj z funkcji Dodaj wielu pracowników, która pozwala dodać wielu pracowników na raz.
  1. Po wprowadzeniu wszystkich informacji wybierz Przycisk Zaakceptuj Zaakceptuj.

Korekta zdefiniowanego przydziału do zmian

Jeżeli po zaakceptowaniu przydziału chcesz wprowadzić jakieś zmiany, możesz to zrobić, wybierając Przejdź do korekcji Przejdź do korekcji. Pozwoli to na modyfikację wcześniej wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu zmian kliknij Skoryguj Skoryguj.

Aby porównać dane przed korektą z danymi po modyfikacji przydziału, przejdź do zakładki “Porównanie plan. i skoryg.”.