W celu określenia jakich narzędzi należy użyć aby poprawnie wykonać operacje, trzeba wprowadzić posiadane narzędzia oraz określić w konkretnych operacjach jakie narzędzie powinno być użyte. Wprowadzone narzędzia posłużą do wygenerowania zapotrzebowania na narzędzia dla zleceń oraz będą informacją dodatkową w terminalu.

Aby dodać narzędzia wejdź w Utrzymanie ruchu > Narzędzia

Lista części
Lista narzędzi

i kliknij Przycisk Dodaj nowe narzędzie Dodaj nowy

Formularz dodawania nowej części
Formularz dodawania nowego narzędzia

Wprowadź dane, które pozwolą Ci daną część zidentyfikować:

  • numer - unikalny numer, który może być również dowolnym tekstem identyfikującym narzędzie.
  • nazwa
  • opis
  • kategoria - możesz wprowadzić swoją listę kategorii (w podstawowe > słowniki). To pole posłuży do grupowania wprowadzonych narzędzi.
  • producent
  • Numer inwentarzowy
  • Numer seryjny
  • jednostka - jednostka w jakiej będą określane narzędzia

Wymagane pola to: numer, nazwa, kategoria oraz jednostka. Pozostałe dane - jeśli chcesz: uzupełnij je, jeśli nie: mogą zostać puste.