Zasób tworzony jest przez pojedyncze przyjęcie produktu na magazyn. Jeśli w dokumencie przychodowym wprowadzonych jest 10 pozycji, to na akceptacji utworzonych zostanie 10 zasobów. Jeśli dokumentów takich byłoby 5, to zasobów będziemy mieli 50.

Zasoby przechowują w sobie bardzo dużo informacji - od atrybutów określonych w dokumencie, po dane uzupełniane w tle przy jego tworzeniu, aż po wyliczone podczas jego aktualizacji (np. przy rozchodzie czy rezerwacji).

Tabela zasobów niesie najbardziej szczegółowe informacje odnośnie tego co znajduje się aktualnie na magazynie.
Zasoby
Zasoby
Warto zapamiętać, że zasób po rozchodowaniu do zera jest z tabeli usuwany. Historię zasobów można wyczytać z pozycji dokumentów

Zasób możesz korygować i możesz przypisać mu atrybuty - szczegółowy opis znajdziesz tutaj.

Jeśli data ważności surowców, które zużywasz ma dla Ciebie znaczenie, zaznacz parametr magazynu oznacz kolorem zasoby po terminie i z krótkim terminem ważności. Dzięki temu kolumna data ważności zostanie oznaczona kolorami:

  • czerwonym - gdy data ważności zostanie przekroczona
  • pomarańczowym - gdy osiągnięty zostanie tzw. krótki termin ważności. Ustaw w parametrach ile dni przed upływem daty ważności mamy Cię o tym informować.

Dodatkowo możesz w szybki sposób wyciągnąć listę zasobów o krótkim terminie ważności - kliknij przycisk Przycisk Pokaż zasoby o krótkim terminie ważności Pokaż zasoby o krótkim terminie ważności. Jeśli natomiast chcesz zobaczyć zasoby, których data ważności została przekroczona - kliknij przycisk: Przycisk Pokaż zasoby po terminie ważności Pokaż zasoby po terminie ważności. Lista zasobów zostanie odpowiedni przefiltrowana. Jeśli chcesz ponownie zobaczyć pełną listę użyj przycisku Przycisk Pokaż wszystkie zasoby Pokaż wszystkie zasoby.