Narzędziem wspierającym planistę w utworzeniu planu produkcyjnego w trybie pracy ze zbiorczym raportowaniem, jest plan na linię produkcyjną. Podstawowym celem algorytmu jest wybór właściwej linii produkcyjnej, na której zlecenie ma być realizowane i ustalenie dat realizacji.

Aby stworzyć plan wejdź w Planowanie > Plan na linię produkcyjną i dodaj nowy rekord. Podaj Datę rozpoczęcia planu i wybierz najlepsze dla Ciebie kryteria. Szerzej możliwości planera opisane są w tej dokumentacji: Plan na linię produkcyjną.

Plan na linię produkcyjną - zakładka Główna
Plan na linię produkcyjną - zakładka Główna

Przejdź do zakładki Dane wejściowe, kliknij przycisk Dodaj istniejący i wskaż zlecenia do przeplanowania.

Plan na linię produkcyjną - zakładka Dane wejściowe
Plan na linię produkcyjną - zakładka Dane wejściowe

Przejdź do zakładki Plan, kliknij przycisk Generuj plan i pozwól działać algorytmowi. Po skończonej pracy planer pokaże na jakich liniach zlecenia mają być realizowane, ile zajmie realizacja i w jakim konkretnych datach należałoby zlecenia wykonać. Możesz efekty podejrzeć albo w tabeli w zakładce Plan:

Plan na linię produkcyjną - zakładka Plan
Plan na linię produkcyjną - zakładka Plan

albo na wykresie Gantta. W tym celu kliknij przycisk Gantt linii :

Plan na linię produkcyjną - Gantt linii
Plan na linię produkcyjną - Gantt linii

Przedstawione wyliczenia są na ten moment tylko propozycją. Możesz się z nią nie zgadzać, zmienić kryteria planowania w zakładce Główna i ponownie wygenerować plan. Możesz też zmienić zakres planowanych zleceń i ponownie wywołać funkcję generowania. Możesz też nanieść do planu ręczne poprawki. Gdy już plan produkcyjny będzie gotowy, kliknij przycisk Zatwierdź . Spowoduje to uzupełnienie w zleceniach linii produkcyjnej, daty rozpoczęcia i daty zakończenia.

Kolejnym krokiem planisty będzie akceptacja zleceń, np. z listy Planowanie > Planowanie zleceń. Należy tam zaznaczyć wszystkie zaplanowane oczekujące zlecenia i kliknąć przycisk Akceptuj . Zmiana statusu oznacza, że zlecenia mają zostać zrealizowane.

Plan produkcyjny, czyli zlecenia produkcyjne do realizacji, możesz przeglądać albo w tabeli w widoku planowanych zleceń, albo w formie graficznej, za pomocą Gantta zleceń. Obie opcje umieszczone w menu: Planowanie.

Wiadomo już co trzeba wyprodukować. Kolej na ustalenie jakie surowce będą potrzebne do realizacji zleceń i czy są wystarczające stany magazynowe.Krok 11/13: Ustal zapotrzebowanie materiałowe