W Parametry > Parametry ogólne > przycisk: Firma znajdziesz szczegóły Twojej firmy wskazanej w zakładce Główna w parametrach.

Parametry Twojej firmy
Parametry Twojej firmy

Możesz z tego poziomu zmienić Swoje dane. Będą one wyświetlane w stopce raportów PDF.