Pozycje dostaw umożliwiają nam wgląd do listy wszystkich zamówionych przez nas produktów wraz z informacją w jakiej dostawie zostały zakupione, kto był dostawcą oraz w jakich ilościach towar był zamówiony. Dodatkowo informacje te możemy zapisać w formie raportu Przycisk PDF PDF.

Pozycje dostaw
Pozycje dostaw