Qcadoo posiada API REST, dzięki któremu inne programy mogą się z nim integrować. Większość metod API powstało na potrzeby integracji z systemami ERP, dlatego też nie wszystkie funkcjonalności i dane mają odzwierciedlenie w API. Oczywiście w miarę potrzeb API jest rozbudowywane. Aby zintegrować się z Qcadoo potrzebny jest zdefiniowany użytkownik, który będzie należał do grupy posiadającej rolę systemową ROLE_API. Do autentykacji należy użyć loginu i hasła tak stworzonego użytkownika i wykorzystać metodę autentykacji Basic Auth. Poszczególne metody API wchodzą z różnych pluginów, które należy mieć włączone, aby móc używać tych metod. To w jakim pluginie znajduje się metoda API jest uzależnione od funkcjonalności, do której była potrzeba stworzenia API. Zarówno format żądań jak i odpowiedzi jest oparty o standard JSON. Oprócz poniższej dokumentacji Qcadoo posiada automatycznie wygenerowaną dokumentację wszystkich metod za pomocą Swagger.

Do testów API można wykorzystać dowolnego klienta REST np. Talend API Tester.

Przykładowy request
Przykładowy request
Przykładowy response
Przykładowy response