Standardowe koszty robocizny są alternatywą dla norm kosztowych definiowanych dla operacji technologii. Jeśli nie jesteś w stanie dokładnie określić ile trwa operacja i wg jakiej stawki powinna być rozliczana, ale potrafisz przyjąć przybliżoną stałą kwotę za robociznę, którą wykorzystujesz przy tworzeniu wyceny, to standardowe koszty robocizny są dla Ciebie.

Możesz zdefiniować wiele standardowych kosztów robocizny - np. w zależności od skomplikowania produkcji i wybierać je podczas tworzenia kalkulacji kosztów do danej technologii.

Aby dodać standardowy koszt robocizny wejdź w Sprzedaż > Plany sprzedaży

Lista standardowych kosztów robocizny
Lista planów sprzedaży

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania standardowego kosztu robocizny
Formularz dodawania standardowego kosztu robocizny

Podaj:

  • nazwę
  • koszt robocizny - musi być liczbą > 0

Unikalny numer zostanie nadany z automatu po zapisie.