“Operacje” gromadzą opisy wszystkich prac obserwowanych na produkcji, wykonywanych zarówno przy udziale maszyn jak i przez samych pracowników. Operacje wprowadzamy oddzielnie definiując dla każdej czasy i koszty ich wykonania, tutaj możemy także określić informacje jakie chcemy mieć zawarte na kartach pracy.

Dodawanie nowej operacji

Formularz operacji
Formularz operacji

Aby dodać nową operację wybieramy: TECHNOLOGIE Operacje Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

  1. W zakładce “Główna” nadajemy operacji numer (obowiązkowo).

  2. Następnie nazwę (obowiązkowo) np. heblowanie, pakowanie.

  3. Opcjonalnie do operacji możemy dodać załącznik np. plik graficzny z instrukcją obsługi maszyny, parametry używanej maszyny.

  4. Dodatkowo możemy również wprowadzić “Opis” operacji oraz “Produkt”, który podpowie się jako produkt wyjściowy w technologii.

Pamiętaj, że każda operacja w drzewie technologii musi mieć produkt wyjściowy. Nawet jeśli nie jest on dla Ciebie ważny, nie masz go oindeksowanego i nie zamierzasz przyjmować go na magazyn. W takich sytuacjach warto dodać produkty bardzo ogólne, np. dla operacji ‘montaż’ produkt ‘po montażu’, i podpiąć je w operacji w polu Produkt. Dzięki temu szybciej zdefiniujesz technologię - bo dane będą się uzupełniać z automatu po wybraniu operacji.
  1. Operację możemy przypisać do grupy wybierając lupkę znajdującą się po prawej stronie Przycisk lupy .

  2. Następnie wybieramy Przycisk zapisu Zapisz, by zachować wprowadzone dane.

Jeśli chcesz mieć możliwość dokładnego planowania produkcji oraz obliczania kalkulacji kosztów i określania terminów realizacji zleceń musisz zdefiniować dla operacji Normy kosztowe i Normy czasowe. Jeśli planujesz tworzyć Karty pracy możesz w zakładce Karty pracy - dane podstawowe rozwinąć wydruk o dodatkowy obrazek (np. dodatkową tabelą)

Wprowadzane operacje układają się w listę dostępną na głównym widoku zakładki “Operacje”. Można edytować każdą z nich klikając na jej numer bądź nazwę.

Operacje wprowadzone w tym miejscu traktuj jako szablony - dopiero utworzenie z nich drzewa przyniesie właściwy skutek w postaci technologii, wg której prowadzona będzie produkcja. O tym jak zbudować technologię poczytasz tutaj.

Zaciągnięcie operacji do drzewa technologii tworzy osobny byt: operację technologii. Możesz zmieniać operację w drzewie (podając np. inne normy czasowe), a nie wpłynie to na zmianę operacji - szablonu. Podobnie –> modyfikując operację - szablon, nie zostaną zmienione żadne operacje użyte w technologiach.

Jeśli chcesz zmienić operację (np. pod kątem norm czasowych) i chcesz aby te zmiany obowiązywały w technologiach, to oprócz modyfikacji w operacjach - szablonach, musisz nanieść zmiany w istniejących technologiach. Jeśli status technologii nie pozwala na edycję - stwórz przez kopiowanie jej nową wersję, wprowadź poprawki i zaakceptuj. Warto też zaznaczyć nową wersję jako domyślną, a starą wycofać