“Operacje” gromadzą opisy wszystkich prac obserwowanych na produkcji, wykonywanych zarówno przy udziale maszyn jak i przez samych pracowników. Operacje wprowadzamy oddzielnie definiując dla każdej czasy i koszty ich wykonania, tutaj możemy także określić informacje jakie chcemy mieć zawarte na kartach pracy.

Dodawanie nowej operacji

Formularz operacji
Formularz operacji

Aby dodać nową operację wybierz: TECHNOLOGIE > Operacje Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy i uzupejnij koniecznie - numer i nazwę. Pamiętaj, że numer nie musi być liczbą - może to być skrótowa nazwa operacji, jedno słowo, po którym pracownicy będą wiedzieli co jest do wykonania

Ponadto możesz uzupełnić:

  • opis - jeśli chcesz zostawić szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykonania czynności
  • załącznik np. plik graficzny z instrukcją obsługi maszyny, parametry używanej maszyny
  • produkt, który podpowie się jako produkt wyjściowy w technologii.

Pamiętaj, że każda operacja w drzewie technologii musi mieć produkt wyjściowy. Nawet jeśli nie jest on dla Ciebie ważny, nie masz go oindeksowanego i nie zamierzasz przyjmować go na magazyn. W takich sytuacjach warto:

  • albo dodać produkty bardzo ogólne, np. dla operacji ‘montaż’ produkt ‘po montażu’, i podpiąć je w operacji w polu Produkt.
  • albo zaznaczyć parametr Utwórz produkt wyjściowy operacji, a założymy dla Ciebie produkt na wzór numeru operacji i podepniemy w polu produkt. Dzięki temu szybciej zdefiniujesz technologię - bo dane będą się uzupełniać z automatu po wybraniu operacji.
Wskazanie produktu znacząco przyspiesza budowanie drzewa technologii - produkt wyjściowy uzupełni się po wybraniu operacji.

Następnie wybierz Przycisk zapisu Zapisz, by zachować wprowadzone dane.

Jeśli chcesz mieć możliwość dokładnego planowania produkcji oraz obliczania kalkulacji kosztów i określania terminów realizacji zleceń musisz zdefiniować dla operacji Normy kosztowe i Normy czasowe. Jeśli planujesz tworzyć Karty pracy możesz w zakładce Karty pracy - dane podstawowe rozwinąć wydruk o dodatkowy obrazek (np. dodatkową tabelą)

Operacje wprowadzone w tym miejscu traktuj jako szablony - dopiero utworzenie z nich drzewa przyniesie właściwy skutek w postaci technologii, wg której prowadzona będzie produkcja. O tym jak zbudować technologię poczytasz tutaj.

Zaciągnięcie operacji do drzewa technologii tworzy osobny byt: operację technologii. Możesz zmieniać operację w drzewie (podając np. inne normy czasowe), a nie wpłynie to na zmianę operacji - szablonu. Podobnie –> modyfikując operację - szablon, nie zostaną zmienione żadne operacje użyte w technologiach.

Jeśli chcesz zmienić operację (np. pod kątem norm czasowych) i chcesz aby te zmiany obowiązywały w technologiach, to oprócz modyfikacji w operacjach - szablonach, musisz nanieść zmiany w istniejących technologiach. Jeśli status technologii nie pozwala na edycję - stwórz przez kopiowanie jej nową wersję, wprowadź poprawki i zaakceptuj. Warto też zaznaczyć nową wersję jako domyślną, a starą wycofać