Na pewno wiele razy zdarzyło się, że jakieś zlecenie ma opóźnienie, ponieważ zapomniano przekazać je w porę na halę produkcyjną. Albo któryś z pracowników, np. z powodu dużych ilości zadań, zapomniał wykonać zlecenie. Może jest też tak, że zlecenia rozpisywane są w pośpiechu na kartce, nie zawsze czytelnej?

Karty pracy rozwiązują ten i wiele innych problemów wynikających z szumu komunikacyjnego.

Parametryzacja kart pracy

Karty pracy mogą zawierać dane dotyczące:

 • Zlecenia produkcyjnego - nazwę, numer, planowaną data zakończenia, nazwę i numer produktu, ilość do wyprodukowania, opis,
 • technologii - numer,
 • operacji do wykonania - nazwy i numery,
 • produktów wyjściowych i ich ilości - dzięki temu wiadomo co jest do wykonania,
 • produktów wejściowych - przez co wiemy z czego towar ma zostać wykonany,
 • dodatkowego obrazka: może to być tabela, ale też szczegółowy opis, np. zdjęcie gotowego produktu z niestandardowym elementem do wykonania,
 • działu, typu stanowiska roboczego, stacji roboczej, linii produkcyjnej oraz osoby wykonującej.
Zanim zaczniesz korzystać z kart pracy, wykonaj parametryzację, aby określić jakie dane mają znaleźć się na kartach.

Możemy określić, które z powyższych danych mają być widoczne na kartach pracy, z poziomu:

 • Parametry > Parametry planowania > przycisk Karty pracy - definiujemy globalne ustawienia dla wszystkich kart pracy powstających w systemie,
 • Technologie > Operacje - jedynie obrazek, który ma być widoczny dla danej operacji,
 • Planowanie > Karty pracy - stricte dla danego wydruku.

Jak wykonać parametryzację?

Parametry ogólne kart pracy
Parametry ogólne kart pracy
 1. Wejdź do Parametry > Parametry planowania i kliknij Przycisk Karty pracy Karty pracy.

 2. Zdecyduj, które elementy nie znajdą się na wydruku karty pracy - być może nie potrzebujesz kodów kreskowych operacji lub tabeli zleceń.

 3. Następnie określ jakie dane o zleceniach Cię interesują.

 4. Przejdź do zakładki “Operacje - dane podst.”.

 5. Dodaj załącznik - obraz, który będzie przypisany operacji.

  W przypadku dodania obrazu z poziomu Administacja będzie się on pojawiał pod każdą operacją. Jeżeli chcesz, aby obraz był zależny od operacji wybierz go z poziomu Technologie> Operacje.
  Nie musisz martwić się tym czy wybrany przez Ciebie obraz jest zbyt duzy. Jeżeli tak będzie, zostanie on odpowiednio przeskalowany na kartach pracy.
  Parametry kart pracy dotyczące produktów wejściowych i wyjściowych operacji
  Parametry kart pracy dotyczące produktów wejściowych i wyjściowych operacji
 1. Określ czy chcesz, aby przy informacjach o operacji pojawiał się opis, technologia i zlecenie.

 2. Następnie przejdź do kolejnej zakładki - “Operacje - produkty wej./wyj.”.

 3. Zdecyduj czy produkty wejściowe i/lub wyjściowe w ogóle pojawią się na kartach.

 4. Jeśli tak, to wybierz za pomocą przycisku Przycisk Dodaj Dodaj jakie konkretnie informacje o nich będą Ci potrzebne.

 5. Na koniec zapisz ustawienia, klikając przycisk Przycisk Zapisz Zapisz.

Jak stworzyć karty pracy?

 1. Wybierz jedno lub wiele zleceń z listy z poziomu Planowanie > Zlecenia produkcyjne i kliknij przycisk Przycisk PDF Dodaj karty pracy, bądź też skorzystaj z Planowanie > Karty pracy Przycisk Dodaj Nowy Dodaj nowy.

 2. Wskaż sposób kategoryzowania danych w kartach - w jaki sposób mają być dzielone i sortowane operacje.

  Dane na kartach pracy możemy podzielić według następujących kategorii: produkt końcowy, typ stacji roboczej, dział, linia produkcyjna, stacja robocza i pracownik.
  Formularz kart pracy
  Formularz kart pracy
 1. Następnie wybierz Przycisk Zapisz Zapisz, uaktywnią się tabelki po prawej stronie.

 2. Wskaż zlecenia produkcyjne, klikając Przycisk Dodaj Dodaj (w przypadku generowania kart pracy z poziomu “Zleceń produkcyjnych” dodadzą się one automatycznie).

 3. Możesz zdecydować jakie dane dotyczace zleceń pojawią się na wydruku - domyślnie są one takie jak zdefiniowano w parametrach qcadoo.

 4. Kliknij Przycisk Generuj Generuj . Teraz możesz już pobrać gotowe karty pracy poprzez Przycisk PDF PDF.

Karta pracy
Karta pracy
Kartę pracy możesz wykorzystać do rejestracji produkcji z terminala poprzez sczytywanie kodów kreskowych operacji.