Do czego przyda Ci się ta opcja?

Z tego poziomu możesz zmienić stan kilku zleceń produkcyjnych jednocześnie (na przykład wystartować je lub zakończyć), utworzyć dla nich karty pracy oraz listy zapotrzebowania materiałowego. Wymienione dokumenty możesz utworzyć dla dowolnej liczby zleceń, przez co otrzymujesz listę potrzebnych surowców na cały tydzień, a Twoi pracownicy plan zadań na najbliższe dni.

Aby stworzyć nowy plan zlecenia produkcyjnego, kliknij Przycisk Dodaj Nowy Dodaj nowy. Następnie postępuj analogicznie jak w przypadku dodawania nowych zleceń produkcyjnych.

Możesz przejść do Planowania na liniach, klikając Przycisk Kalendarz Kalendarz zleceń. Jest to kalendarz ilustrujący zaplanowaną produkcję na poszczególnych liniach produkcyjnych.

Planowanie zleceń
Planowanie zleceń

Na liście znajdziesz wiele informacji o zleceniach produkcyjnych takich jak:

 • numer i nazwę zlecenia,
 • opis - często wykorzystywany do informowania o specjalnych preferencjach klienta,
 • status - stan, w jakim znajduje się dane zlecenie,
 • planowaną datę rozpoczęcia zlecenia,
 • planowaną datę zakończenia zlecenia,
 • numer produktu, który ma zostać wyprodukowany w ramach zlecenia,
 • ilość produktu zaplanowaną do wyprodukowania,
 • ilość produktu już wyprodukowaną,
 • ilość produktu jaka pozostała do wyprodukowania,
 • numer zlecenia nadrzędnego czyli zamówienia, w ramach którego realizowane jest dane zlecenie produkyjne,
 • linię produkcyjną,
 • kontrahenta.

To tylko przykładowe informacje widoczne na liście zleceń. Możesz chcieć wyświetlać je wszystkie, jeśli jednak któreś z nich są dla Ciebie nadmiarowe, skorzystaj z funkcji ukrywania kolumn. Wybierz te kolumny, które są dla Ciebie ważne, kilkając Przycisk Kolumny .

Jak wyświetlić listę interesujących Cię zleceń produkcyjnych?

Do odszukania interesujących Cię zleceń produkcyjnych posłużyć się możesz:

 • inteligentnym filtrem - wystarczy wpisać całą szukaną frazę lub jej fragment, a filtr z łatwością odnajdzie pasujące wyniki,
 • predefiniowanymi filtrami - z listy zdefiniowanych filtrów wybierz ten, który Cię interesuje, a lista zleceń zostanie odpowiednio ograniczona.
Skorzystaj z opcji zapamiętywania zastosowanego filtru. Możesz to zrobić, klikając Zapisz filtry. Przy kolejnym wejściu do Planowania Zleceń wyświetlona zostanie lista zleceń ograniczona zapisanymi wcześniej filtrami.

Dostępne są następujące predefiniowane filtry:

 • wszystkie - wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia produkcyjne,
 • nowe - lista zostanie ograniczona do zleceń o statusie Oczekujące,
 • zaakceptowane - na liście pojawią się tylko zlecenia zaakceptowane,
 • rozpoczęte - wyświetlone zostaną jedynie zlecenia o statusie Rozpoczęte,
 • przeterminowane otwarte - pojawią się zlecenia zaakceptowane, których data planowanego zakończenia już minęła,
 • przeterminowane rozpoczęte - lista zostanie ograniczona do zleceń o statusie Rozpoczęte, których data planowanego zakończenie już minęła,
 • rozpoczynające się dzisiaj - wyświetlone zostaną zlecenia zaakceptowane, których planowana data rozpoczęcia wypada dzisiaj,
 • rozpoczynające się jutro - na liście pojawią się zlecenia zaakceptowane, których rozpoczęcie (planowana data rozpoczęcia) zaplanowane jest na następny dzień.
Posortuj otrzymaną listę zleceń produkcyjnych od najwcześniejszej daty rozpoczęcia, aby uzyskać harmonogram produkcji.