Raz na jakiś czas warto (a nawet trzeba) sprawdzić czy ewidencyjny stan magazynu nie odbiega od stanu faktycznego. W tym celu organizuje się inwentaryzację.

W qcadoo spis z natury przeprowadza się w następujących krokach:

 1. przyszykuj wydruk inwentaryzacji (opis poniżej)
 2. utwórz wydruk stanu magazynu z takimi samymi kryteriami jak wydruk inwentaryzacyjny
 3. policz produkty na magazynie i uzupełnij ręcznie ilości na wydruku inwentaryzacyjnym
 4. porównaj stan spisany z ewidencyjnym stanem magazynu (z wydruku stanu magazynu) i wyznacz nadwyżki (różnice na plus) i niedobory (różnice na minus)
 5. wprowadź do qcadoo nadwyżki dokumentem PW (zostawiając informacje w opisie, że to wynik inwentaryzacji)
 6. wprowadź do qcadoo niedobory dokumentem RW (tu również zostawiając informacje w opisie, że to wynik inwentaryzacji)

Wydruk inwentaryzacyjny przygotujesz w Magazyn > Inwentaryzacja.

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja

Kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy i wskaż kryteria wydruku:

 • jaka data inwentaryzacji
 • jaki magazyn
 • jakie miejsca składowania - wszystkie czy wybrane. Jeśli wybrane - wskaż je w tabeli
 • czy wszystkie produkty, czy może ograniczone do wskazanej kategorii
 • czy inwentaryzacja ma zawierać niepełne zasoby

Po wygenerowaniu udostępniony zostanie przycisk Wydruk inwentaryzacyjny

 • kliknij go, aby otworzyć przygotowane zestawienie w PDF.
Wydruk inwentaryzacyjny w PDF
Wydruk inwentaryzacyjny w PDF