Zapewne masz bardzo długą listę produktów wytwarzanych. I wiele z tych produków jest bardzo podobnych - technologie różnią się nieznacznie. Dany surowiec wykorzystywany jest w kilkunastu, może kilkudziesięciu technologiach. Wyobraź sobie sytuację, że dostawca wycofał surowiec - od następnego będziesz musiał wykorzystywać do produkcji inny element. Zatem wszystkie technologie korzystające z dotychczasowego surowca muszą zostać zmodyfikowane. Pewnie wyobrażasz sobie żmudne poszukiania i ręczną modyfikację przez długie godziny. Nic bardziej mylnego - qcadoo pomoże. Wykorzystaj w tym celu masową zmianę technologii.

Punktem wyjścia do modyfikacji jest produkt wejściowy (nasz surowiec). Załóżmy, że chcesz w technologiach zamienić produkt torebka papierowa na papier pakowy. Wejdź w Podstawowe > Produkty i znajdź produkt torebka papierowa:

Lista produktów
Lista produktów

i wejdź w jego szczegóły:

Szczegóły produktu
Szczegóły produktu

i kliknij w przycisk Przycisk Pokaż technologie wykorzytujące produkt Pokaż technologie wykorzystujące produkt.

Lista technologii wykorzystujących dany produkt
Lista technologii wykorzystujących dany produkt

Pojawi się lista wszystkich technologii (a tak naprawdę operacji technologii), w których dany produkt jest użyty. Zaznacz te, które chcesz zmodyfikować i kliknij w przycisk Przycisk Zmodyfikuj technologię Zmodyfikuj technologie.

Zmienić możesz tylko technologie zaakceptowane i domyślne. Jeśli wśród zaznaczonych będzie technologia nie spełniająca tych warunków - przycisk nie uaktywni się
Jednocześnie możesz zmienić technologie, w których produkt użyty jest jako bezpośredni produkt wyjściowy albo takie w których użyty jest jako produkt wg rozmiarów.
Okno masowej zmiany technologii
Okno masowej zmiany technologii

W uruchomionym oknie zaznacz opcję Zamień produkt z operacji technologii i polu z produktem zamień produkt obecny na nowy (w naszym przykładzie: papier pakowy). Podaj ilość. I zapisz zmiany używając przycisku Przycisk Utwórz nowe technologie Utwórz nowe technologie.

W efekcie utworzone zostaną nowe zaakceptowane i domyślne technologie z podmienionym produktem we wskazanych operacjach technologii. A stare (zaznaczone do zmiany) zostaną wycofane.


Okno masowej zmiany technologii - dodanie produktu
Okno masowej zmiany technologii - dodanie produktu

Funkcjonalność daje jeszcze dwie możliwości modyfikacji technologii.

  1. Jeśli chcesz, aby oprócz torebki papierowej już znajdującej się w technologii, dodać produkt sznurek jutowy, postępuj tak samo, a w oknie masowej zmiany technologii zaznacz opcję Dodaj nowy produkt do operacji technologii i w polu produkt wskaż ten, który chcesz dopisać. Podaj ilość i zapisz zmiany używając przycisku Przycisk Utwórz nowe technologie Utwórz nowe technologie.

  2. jeśli chcesz z wielu technologii usunąć dany surowiec (nie chcesz aby znajdował się on juz w technologiach), to w oknie masowej zmiany technologii zaznacz opcję Usuń produkt z operacji technologii i kliknij przycisk Przycisk Utwórz nowe technologie Utwórz nowe technologie.