Przyszła kolej na produkty. W qcadoo muszą znaleźć się następujące rodzaje produktów:

  • wytwarzane wyroby,
  • zużywane surowce czy materiały.

Ponadto potrzebne będą też półprodukty będące efektem wytwarzanych operacji, ale nie musisz ich definiować samodzielnie - na etapie tworzenia operacji system sam wygeneruje potrzebne produkty.

Dodatkowo możesz wprowadzić produkty-odpady, które spodziewasz się wyprodukować. Ale to już opcja dla bardziej zaawansowanych, nie na szybki start.

Przejdź do Produkty > Produkty i dodaj nowy rekord. Musisz wypełnić trzy informacje:

  • Numer - numer to symbol, kod. Nie musi być liczbą. Ważne, żeby pracownicy na jego podstawie identyfikowali dany produkt i żeby był unikalny (czyli aby dany numer w liście produktów użyty był tylko raz),
  • Nazwę - jeśli nie masz odrębnej nazwy, wprowadź tu to samo co w numerze,
  • Jednostkę miary - wybierz z wcześniej zdefiniowanej w słowniku listy jednostek.
Produkt
Produkt

Warto ponadto uzupełnić globalny typ materiału, po to, by łatwiej było odszukać wszelkie: produkty finalne (wyroby), surowce, półprodukty, opakowania czy odpady.

W produkcie możesz uzupełnić też wiele dodatkowych informacji, jak model, asortyment czy kategoria - o szczegółach dowiesz się z tej dokumentacji.

Lista produktów może być spora. Być może dobrym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie jej z Excela. Zernij TUTAJ, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

Po wprowadzeniu produktów, możesz przejść do definiowania wykonywanych operacji. I to już będzie ostatni krok przed najważniejszym punktem, czyli technologią.Krok 7/13: Zdefiniuj operacje