W Parametry > Parametry analiz znajdują się parametry związane z modułem analiz.

Rozliczenie produkcji

Parametry rozliczenia produkcji są wykorzystywane do rozliczenia produkcji i kalkulacji kosztów. Parametry ustawione tuaj traktowane są jako domyślne - na etapie wykonywania wyliczeń można dokonać ich zmiany.

Parametry rozliczenia produkcji
Parametry rozliczenia produkcji

Do czego służą poszczególne parametry:

 1. Źródło kosztów materiału - parametr mówi o tym, skąd mamy wziąć cenę zużytych materiałów. Do wyboru dwie opcje:
  • z bieżących definicji produktów - do kosztów materiałów pobierana będzie cena zapisana w produkcie w zakładce Koszty. Jaka cena? Ustaw w parametrze poniżej (Wykorzystywane koszty materiałów)
  • z kosztów materiałowych zleceń - koszty materiałów będą ustalane na podstawie konkretnych cen zasobów ustalonych w zleceniu. Ceny materiałów możesz podejrzeć sobie tutaj
 1. Wykorzystywane koszty materiałów - parametr powiązany z powyższym. Jeśli Żródło kosztów materiałów = z kosztów materiałowych zleceń, to ustaw tutaj koszt dla zlecenia. Jeśli natomiast źródłem kosztów będzie definicja produktów to możesz wybrać, która ze zdefiniowanych cen jest dla Ciebie najlepsza:
  • nominalna
  • średnio ważona
  • ostatniego zakupu
  • średnia z ofert
  • z ostaniej oferty
 1. Źródło kosztów operacji - czyli innymi słowy: gdzie będziesz ustawiał ile kosztuje godzina pracy pracownika / maszyny. Jeśli chcesz przyjąć średnią stawkę za godzinę niezależnie od wykonywanej czynności to wskaż: z parametrów ogólnych. Jeśli natomiast interesuje Cię rozróżnienie, bo każda operacja kosztuje inaczej - ustaw: z operacji technologii. Pamiętaj jednak, że wówczas normy kosztowe w każdej operacji będą musiały być uzupełnione, abyśmy mogli je wykorzystać przy tworzeniu zestawień do kosztów.
Pamiętaj, że technologia już zaakceptowana nie może być modyfikowana, a zatem i dopisanie do jej operacji norm kosztowych nie będzie możliwe
 1. Średnia roboczogodzina maszyny - jeśli źródłem kosztów operacji są u Ciebie parametry ogólne, to wprowadź tutaj jaki jest średni koszt za roboczogodzinę maszyny. To ta wartość będzie pobierana do kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

 2. Średnia roboczogodzina pracownika - jeśli źródłem kosztów operacji są u Ciebie parametry ogólne, to wprowadź tutaj jaki jest średni koszt za roboczogodzinę pracownika. To ta wartość będzie pobierana do kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

 3. Uwzględnić czas przygotowawczo-rozliczeniowy TPZ - zaznacz jeśli chcesz aby do planowanych kosztów robocizny wliczany był czas przygotowawczo-zakończeniowy. Czas ten ustawiany jest w normach czasowych operacji technologii

 4. Uwzględnić dodatkowy czas - zaznacz, aby do planowanych kosztów robocizny wliczać czas dodatkowy określony w normach czasowch operacji technologii

 5. Uwzględnij płace pracowników - jeśli zaznaczysz parametr, to koszty robocizny w rozliczeniu produkcji będą wyliczane w oparciu o płace pracowników uczestniczących w procesie

 6. Marża kosztów materiału - podaj o ile procent ma zostać zwiększony koszt zużycia materiałow (możesz w ten sposób doliczyć np. koszty materiałów pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z produkcją)

 7. Marża kosztów robocizny - wskaż o jaki procent mają zostać zwiększone koszty robocizny (możesz w ten sposób doliczyć np. koszty okołoprodukcyjne)

 8. Dodatkowe obciążenie - kwota w złotówkach, możesz ją doliczyć do kosztów wyrobu. Jakaś stała część, którą zawsze ponosisz i dobrze byłoby ją wliczać w cenę proponowaną nabywcy

 9. Narzut do ceny ewidencyjnej - określ o jaki procent mamy podwyższyć techniczny koszt wytworzenia (możesz tutaj doliczyć np. koszty zarządu, koszty sprzedaży, czy koszty wydziałowe)

 10. Zysk - podaj jaki procent zysku mamy doliczyć do ceny ewidencyjnej, wyznaczając tym samym cenę sprzedaży

 11. Cena PW na podst. - to parametr mówiący o tym w jaki sposób mamy ustalać cenę na dokumenty PW przyjmujące na magazyn wytworzone wyroby. Do wyboru dwie opcje:

  • koszt nominalny produktu - inaczej: cena ewidencyjna. Wyroby przyjmowane są na magazyn w cenie przyjętej jako stała w danym okresie. Ewentualne odchylenia rozksięgowywane są już w systemie księgowym. Koszt nominalny wprowdzany jest w produkcie w zakładce Koszty. Jeśli zdecydujesz się na ten tryb, to dokumenty PW będą tworzyły się do każdej akceptacji rekordu rejestracji. A zatem wytworzone produkty znajdą się na magazynie od razu po wyprodukowaniu
  • rzeczywisty TKW - wyroby przyjmowane są na magazyn w rzeczywistych kosztach wytworzenia - czyli koszt zużytych materiałów ustalany jest na podstawie cen zasobów rozchodowanych pod zlecenie powiększony o koszt robocizny na podstawie zarejestrowanego czasu. W takiej sytuacji na akceptacji każdego rekordu rejestracji tworzone są tylko dokumenty RW, a dokumenty PW tworzone są dopiero po zakończeniu produkcji do danego zlecenia, w momencie jego zakończenia

OEE

Ustaw parametry OEE, aby analiza wykazywała dane najbardziej zbliżone do realizowanego przez Firmę sposobu pracy.

Parametry rozliczenia produkcji
Parametry OEE
 1. Wyznaczaj OEE dla - do wyboru: linii produkcyjnej lub stacji roboczej. Jeśli pracujesz na zleceniach produkcyjnych raportowanych zbiorczo to wybierz liczenie wskaźnika dla linii. Jeśli natomiast rejestrujesz produkcję z dokładnością do operacji / zadań operacyjnych, to ustaw: stacji roboczej

 2. czas pracy pobierany z - do wyboru: tabeli czasu pracy pracowników w zakładce Czas pracy lub z przedziału czasowego w zakładce Główna. Ustaw tą opcję, w której zostawiasz czas poświęcony na realizację zadania / zlecenia w rejestracji produkcji