W Parametry > Parametry analiz znajdują się parametry związane z modułem analiz.

Rozliczenie produkcji

Parametry rozliczenia produkcji są wykorzystywane do rozliczenia produkcji i kalkulacji kosztów. Parametry ustawione tuaj traktowane są jako domyślne - na etapie wykonywania wyliczeń można dokonać ich zmiany.

Parametry rozliczenia produkcji
Parametry rozliczenia produkcji

Do czego służą poszczególne parametry:

 1. Źródło kosztów materiału - parametr mówi o tym, skąd mamy wziąć cenę zużytych materiałów. Do wyboru dwie opcje:
  • z bieżących definicji produktów - do kosztów materiałów pobierana będzie cena zapisana w produkcie w zakładce Koszty. Jaka cena? Ustaw w parametrze poniżej (Wykorzystywane koszty materiałów)
  • z kosztów materiałowych zleceń - koszty materiałów będą ustalane na podstawie konkretnych cen zasobów ustalonych w zleceniu. Ceny materiałów możesz podejrzeć sobie tutaj
 1. Wykorzystywane koszty materiałów - parametr powiązany z powyższym. Jeśli Żródło kosztów materiałów = z kosztów materiałowych zleceń, to ustaw tutaj koszt dla zlecenia. Jeśli natomiast źródłem kosztów będzie definicja produktów to możesz wybrać, która ze zdefiniowanych cen jest dla Ciebie najlepsza:
  • nominalna
  • średnio ważona
  • ostatniego zakupu
  • średnia z ofert
  • z ostaniej oferty
  • koszt dla zlecenia
 1. Źródło kosztów operacji - czyli innymi słowy: gdzie będziesz ustawiał ile kosztuje godzina pracy pracownika / maszyny. Jeśli chcesz przyjąć średnią stawkę za godzinę niezależnie od wykonywanej czynności to wskaż: z parametrów ogólnych. Jeśli natomiast interesuje Cię rozróżnienie, bo każda operacja kosztuje inaczej - ustaw: z operacji technologii. Pamiętaj jednak, że wówczas normy kosztowe w każdej operacji będą musiały być uzupełnione, abyśmy mogli je wykorzystać przy tworzeniu zestawień do kosztów.
Pamiętaj, że technologia już zaakceptowana nie może być modyfikowana, a zatem i dopisanie do jej operacji norm kosztowych nie będzie możliwe
 1. Średnia roboczogodzina maszyny - jeśli źródłem kosztów operacji są u Ciebie parametry ogólne, to wprowadź tutaj jaki jest średni koszt za roboczogodzinę maszyny. To ta wartość będzie pobierana do kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

 2. Średnia roboczogodzina pracownika - jeśli źródłem kosztów operacji są u Ciebie parametry ogólne, to wprowadź tutaj jaki jest średni koszt za roboczogodzinę pracownika. To ta wartość będzie pobierana do kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

 3. Uwzględnić czas przygotowawczo-rozliczeniowy TPZ - zaznacz jeśli chcesz aby do planowanych kosztów robocizny wliczany był czas przygotowawczo-zakończeniowy. Czas ten ustawiany jest w normach czasowych operacji technologii

 4. Uwzględnić dodatkowy czas - zaznacz, aby do planowanych kosztów robocizny wliczać czas dodatkowy określony w normach czasowch operacji technologii

 5. Uwzględnij płace pracowników - jeśli zaznaczysz parametr, to koszty robocizny w rozliczeniu produkcji będą wyliczane w oparciu o płace pracowników uczestniczących w procesie

 6. Narzut do kosztów materiału - podaj o ile procent ma zostać zwiększony koszt zużycia materiałow (możesz w ten sposób doliczyć np. koszty materiałów pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z produkcją)

 7. Narzut do kosztów robocizny - wskaż o jaki procent mają zostać zwiększone koszty robocizny (możesz w ten sposób doliczyć np. koszty okołoprodukcyjne)

 8. Dodatkowe obciążenie - kwota w złotówkach, możesz ją doliczyć do kosztów wyrobu. Jakaś stała część, którą zawsze ponosisz i dobrze byłoby ją wliczać w cenę proponowaną nabywcy

 9. Narzut do kosztów produkcji - określ o jaki procent mamy podwyższyć jednostkowy koszt produkcji (możesz tutaj doliczyć np. koszty wydziałowe)

 10. Narzut do TKW - określ o jaki procent mamy podwyższyć techniczny koszt wytworzenia (możesz tutaj doliczyć np. koszty zarządu, koszty sprzedaży, czy administracji)

 11. Zysk - podaj jaki procent zysku mamy doliczyć do ceny ewidencyjnej, wyznaczając tym samym cenę sprzedaży


OEE

Ustaw parametry OEE, aby analiza wykazywała dane najbardziej zbliżone do realizowanego przez Firmę sposobu pracy.

Parametry rozliczenia produkcji
Parametry OEE
 1. Wyznaczaj OEE dla - do wyboru: linii produkcyjnej lub stacji roboczej. Jeśli pracujesz na zleceniach produkcyjnych raportowanych zbiorczo to wybierz liczenie wskaźnika dla linii. Jeśli natomiast rejestrujesz produkcję z dokładnością do operacji / zadań operacyjnych, to ustaw: stacji roboczej

 2. czas pracy pobierany z - do wyboru: tabeli czasu pracy pracowników w zakładce Czas pracy lub z przedziału czasowego w zakładce Główna. Ustaw tą opcję, w której zostawiasz czas poświęcony na realizację zadania / zlecenia w rejestracji produkcji