W tej zakładce wprowadzamy dane dotyczące kosztu godziny pracy każdego pracownika.

formularz-płace
Formularz płacy pracownika

Aby określić koszty godziny pracy należy wejść w Pracownicy » Płace , a następnie z listy wybrać interesującego nas pracownika.

Pojawi się okno, w którym będziemy mieć 2 zakładki: “Główna” i “Koszt godziny pracy”.

Dane w zakładce “Główna” kopiują się samodzielnie. Będą tam widoczne wszystkie informacje, które wprowadziliśmy wcześniej dla danego pracownika w Pracownicy » Pracownicy.

koszt godziny pracy
Formularz kosztu godziny pracy

Kolejną zakładkę uzupełniamy samodzielnie. Możemy:

  1. Przypisać pracownika do konkretnej grupy płacowej, wówczas koszt godziny pracy uzupełni się automatycznie.

  2. W lewym górnym rogu zaznaczyć Ustalony indywidualnie. Wówczas Indywidualny godzinowy koszt pracy uzupełniamy ręcznie.

  3. Po wprowadzeniu danych wciskamy Przycisk Zapisz Zapisz.