Genealogia w qcadoo pozwala udzielić odpowiedzi na pytania:

 • Z jakich surowców i półproduktów (z jakiej partii) został wykonany nasz produkt?
 • W jakich innych jeszcze produktach użyliśmy surowca z tej samej partii?

Funkcja ta będzie pomocna, gdy w Twojej firmie pojawi się klient z reklamacją towaru.

Przykładowo okaże się, że w wyprodukowanych szafkach notorycznie odpadają drzwiczki i klienci masowo oddają wadliwy produkt. Wtedy masz szansę, po zbadaniu przyczyn i określeniu numeru partii tego produktu, dojść albo do producenta, który dostarczył wadliwe śruby bądź zawiasy, albo poszukać przyczyny u siebie w zakładzie i określić kto i przy użyciu jakiego sprzętu wykonał nieprawidłowe wiercenia otworów.

W qcadoo mamy możliwość śledzenia partii produktów:

 • zależne od zleceń - partie produktów dodawane są przed startem, w trakcie trwania, a nawet po zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Więcej o tym sposobie dowiesz się w sekcji Śledzenie partii dla zleceń,
 • niezależne od zleceń - do wyprodukowanego produktu dodajemy partie użyte do jego wyprodukowania. Przeczytaj o tym w sekcji Śledzenie partii produktów.

Niezależnie od tego, w jaki sposób śledzić będziemy partie - możemy podejrzeć z czego powstał dany produkt na Drzewie genealogii.

Najlepiej zacząć jednak od przeczytania o tym jak przypisać numery partii do produktów.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcjonalności dokonaj jej parametryzacji:

 1. Wejdź do ADMINISTRACJA Parametry i wybierz Genealogia Genealogia.

 2. W zakładce “Główna” zdecyduj o unikalności numerów partii - masz do dyspozycji cztery warianty:

 • brak - nie ma żadnych ograniczeń jeśl chodzi o unikalność, numery partii mogą się powtarzać,
 • unikalny globalnie - oznacza, że numery partii nie mogą się powtarzać w całym systemie,
 • unikalny dla każdego dostawcy - numery partii nie będą się powtarzać, ale jedynie w obrębie danego producenta. Oznacza to, że w systemie będą mogły figurować dwa identyczne numery partii o ile będą do nich przypisani inni producenci,
 • unikalny dla każdego dostawcy i produktu - mogą istnieć dwa takie same numery partii, ale tylko wówczas gdy różnią się przypisanym produktem i/lub producentem.
 1. Przejdź do zakładki “Zlecenia i technologie”.

 2. Określ sposób śledzenia partii dla zleceń.

 3. Zdecyduj o tym, czy dla produktów końcowych i surowców będą wymagane numery partii.