Załóżmy, że jeden z działów wykonuje szereg czynności, w celu wytworzenia wyrobu. Nie chcesz planować każdej z tych czynności - to byłoby zbyt skomplikowane i niepotrzebne. Zależy Ci jednak na tym, aby pracownicy wiedzieli co trzeba po kolei zrobić oraz aby potwierdzili, że to zrobili. W tym rozdziale dokumentacji dowiesz się jak zarządzać procesami technologicznymi w qcadoo.

Nasza firma produkuje ubrania. Na szwalni pracuje wielu pracowników, przy wielu maszynach. Po wykonaniu jednej z czynności praca przekazywana jest na kolejną maszynę i tam produkt jest dalej przetwarzany. Nie ma szczegółowego planowania na każdą z maszyn czy pracownika. Wiadomo tylko jakie produkty szwalnia ma wytworzyć i w jakiej ilości. Rozdziałem prac zajmuje się brygadzista. Pracownicy szwalni wynagradzani są za wykonaną pracę.

Każda z tych drobnych czynności do wykonania na szwalni to proces technologiczny:

Proces technologiczny
Proces technologiczny

Wiadomo co trzeba zrobić, na jakiej stacji lub typie stacji, a także ile czasu powinno zająć wykonanie czynności. Dodatkowo - proces ma przypisaną stawkę godzinową - będziemy potrafili wyliczyć dzięki temu wartość wynagrodzenia. Niektóre procesy trają dłużej, gdy wykonywane są na rzecz produktów o większych rozmiarach.

Z procesów technologicznych stworzona jest lista - czyli opis wykonania danego typu produktów:

Lista procesów technologicznych
Lista procesów technologicznych

A ta lista przypisywana jest do technologii:

Lista procesów w technologii
Lista procesów w technologii

Zlecamy produkcję. Zlecenie raportowane będzie zbiorczo - na magazyn przyjmowany będzie dopiero spakowany wyrób. Cała ilość zlecona będzie podzielona na paczki - tak by jednocześnie wielu pracowników mogło szyć ten sam wyrób. W ramach każej paczki (10 szt.) będzie do wykonania szereg procesów technologicznych.

Wprowadzamy zlecenie:

Zlecenie produkcyjne
Zlecenie produkcyjne

akceptujemy je i rozpoczynamy. Dzięki temu, że w parametrach mamy zaznaczoną opcję automatycznego generowania paczek, zlecenie zostaje podzielone na paczki:

Paczki zlecenia produkcyjnego
Paczki zlecenia produkcyjnego

Do paczek generujemy etykiety:

Etykieta paczki
Etykieta paczki

i oznaczamy nimi każdą z paczek. Etykieta przyda się do łatwego namierzania zlecenia np. w termialu.

Rozpoczynamy pracę na szwalni - brygadzista wybiera jakie zlecenie będzie realizowane, przechodzi do niego i generuje procesy:

Procesy zlecenia produkcyjnego
Procesy zlecenia produkcyjnego

W dziale szwalnia są stanowiska komputerowe z dostępem do qcadoo. Pracownik korzysta z terminala potwierdzania procesów. Loguje się i skanuje numer paczki z etykiety. Pojawiają się wszystkie procesy do wykonania:

Terminal potwierdzania procesów
Terminal potwierdzania procesów

Po wykonaniu czynności zaznacza te, którymi się zajmował i potwierdza realizację. W efekcie kierownik produkcji będzie widział w liście procesów technologicznych zlecenia na jakim etapie prac jest szwalnia, jakie czynności zostały zakończone, czy jest ryzyko, że pracownicy nie wyrobią się z produkcją.

Procesy technologiczne zlecenia w rejestracji produkcji
Procesy technologiczne zlecenia w rejestracji produkcji

Podsumowanie prac pracowników szwalni możliwa jest poprzez analizę wykonania procesów technologicznych. Szybko można ustalić wysokość wynagrodzenia za zrealizowaną pracę.

Po szyciu produkt przechodzi do pakowania. Pracownik pakuje wyroby w ramach paczek. W terminalu rejestracji produkcji skanuje kod paczki, zapisuje ilość spakowaną i potwierdza. Po akceptacji rekordu rejestracji wyrób przyjmowany jest na magazyn dokumentem PW. Spakowanie całej zleconej produkcji oznacza zakończenie prac nad zleceniem produkcyjnym.

Jeśli zlecach produkcję wykorzystując grupy zleceń nie musisz przyjmować wyrobów po akceptacji każdego rekordu rejestracji produkcji. Zaraportowana produkcja może się odkładać w grupie zleceń, a na magazyn trafi dopiero po wywołaniu funkcji przyjęcia w ramach grupy.