Terminal potwierdzania procesów jest dla tych użytkowników, którzy:

  • mają uszczegółowione operacje technologii listami procesów technologicznych
  • oczekują od pracownika zaraportowania wykonania każdej z czynności

Podstawą do zaraportowania wykonania jest lista procesów technologicznych zlecenia. Upewnij się zatem, że jest wygenerowana i zlecenia są rozpoczęte.

Lista procesów technologicznych do potwierdzenia
Lista procesów technologicznych do potwierdzenia

Potwierdzanie procesów w terminalu

Wejdź w Rejestracja > Terminal potwierdzania procesów

Terminal potwierdzania procesów
Terminal potwierdzania procesów

Zacznij od zalogowania się - z terminala może korzystać każdy wprowadzony do systemu pracownik. Do logowania służy numer pracownika.

Kolejny krok to wskazanie realizowanej paczki lub realizowanej operacji zlecenia. To, które z nich będzie widoczne w terminalu, definiujesz w parametrach. Możesz:

  • albo zeskanować numer paczki z etykiety lub operacji z karty pracy
  • albo wybrać odpowiednią paczkę czy operację z udostępnionej listy (odpowiednio przyciskami: Przycisk Wybierz paczkę lub Przycisk Wybierz operację zlecenia )
Terminal potwierdzania procesów z wybraną paczką
Terminal potwierdzania procesów z wybraną paczką

W obszarze Procesy zobaczysz wszystkie kroki, które powinny zostać wykonane na rzecz danej operacji, czy paczki. Zaznacz te, które wykonałeś i chcesz potwierdzić, przyciskiem Przycisk Wybierz Wybierz (te wybrane zostaną oznaczone przyciskiem Przycisk Wybrane ). I zatwierdź całość przyciskiem Przycisk Potwierdź Potwierdź.

W efekcie procesy technologiczne zostaną uzupełnione o pracownika i datę:

Lista procesów technologicznych po potwierdzeniu
Lista procesów technologicznych po potwierdzeniu

Dodatkowe możliwości terminala potwierdzania procesów

Informacje

Dla wybranej paczki czy operacji możesz podejrzeć komplet informacji o wykonywanym zleceniu. Rozwiń obszar: Informacje

Informacje w terminalu rejestracji potwierdzania procesów
Informacje w terminalu rejestracji potwierdzania procesów

aby dowiedzieć się o numerze zlecenia, produkcie zleconym, modelu produktu, jego rozmiarze, operacji do wykonania, czy ilości paczki i zlecenia.

Podział procesu

Jeśli dany proces ma być wykonywany przez kilka osób, dokonaj jego podziału i potwierdź realizację tylko swojej części. W obszarze: Procesy odnajdź właściwą czynność i kliknij przycisk Przycisk Podziel Podziel

Podział procesu
Podział procesu

Wskaż ilość dla pierwszej części - druga zostanie przeliczona automatycznie. Podział daje możliwość utworzenia z jednej dwóch części. Jeśli chcesz podzielić na większą ilość - wykonaj funkcję wielokrotnie.

Zrealizowane procesy

Domyślnie w obszarze procesów widoczne są te, dla których realizacja nie została jeszcze potwierdzona. Ale w ramach danej paczki czy operacji możesz zobaczyć pełną listę czynności, razem z tymi, które mają już swojego wykonawcę. W tym celu odznacz parametr Pokaż tylko niezrealizowane.

Uważasz, że ktoś omyłkowo przypisał się do Twojego procesu? Poprawić proces możesz z poziomu listy w menu: rejestracja