Jeśli Twoja technologia została uszczegółowiona za pomocą listy procesów technologicznych i oczekujesz od pracowników, aby potwierdzili wykonanie każdej z rozpisanej czynności, to ta funkcjonalność jest dla Ciebie. Lista procesów technologicznych zlecenia pełni dwie podstawowe funkcje:

 • wiadomo co jest do wykonania,
 • wiadomo kto i kiedy dany proces zrealizował.

Obsługa procesów technologicznych zlecenia

Listę procesów technologicznych zlecenia znajdziesz wchodząc w: Rejestracja > Procesy technologiczne zlecenia

Lista procesów technologicznych zlecenia
Lista procesów technologicznych zlecenia

Procesy technologiczne zlecenia powstają w trybie generowania z poziomu zlecenia. Cały proces generowania składa się z następujących kroków:

 1. zdefiniuj procesy technologiczne
 2. ułóż z nich listy procesów technologicznych opisujące procedurę wykonania danaj operacji dla danego typu produktu
 3. przypisz listę procesów do technologii
 4. dodaj zlecenie produkcyjne
 5. jeśli dzielisz zlecenie na paczki - wygeneruj paczki do zlecenia. Jeśli nie wykorzystujesz paczek - przejdź do kolejnego punktu
 6. przejdź o procesów zlecenia i wygeneruj jeGotowe!

Możesz teraz albo ręcznie wskazać osobę wykonującą i datę realizacji w szczegółach procesu:

Widok szczegółów procesu technologicznego zlecenia
Widok szczegółów procesu technologicznego zlecenia

albo skorzystać z terminala potwierdzania procesów.

Rozliczenie wykonanych procesów łącznie z wyliczeniem pełnego kosztu wykonania (w oparciu o stawki za procesy) przeprowadzisz w analizy > wykonanie procesów technologicznych zlecenia.

Usunięcie procesu technologicznego powoduje usunięcie wszystkich procesów związanych z danym zleceniem lub paczką zlecenia. Jeśli wśród nich znajduje się choć jeden proces już wykonany, to usunięcie będzie możliwe tylko wtedy, gdy parametr Pozwól na edycję ilości lub usunięcie wykonanego procesu będzie zaznaczony.
Aby móc edytować proces technologiczny już wykonany zaznacz parametr Pozwól na edycję ilości lub usunięcie wykonanego procesu będzie zaznaczony.

Podział procesu technologicznego zlecenia

Domyślnie dany proces technologiczny realizowany jest przez jedną osobę. Ale nie musi tak być - możesz poprosić kilku pracowników o jego jednoczesne wykonywanie. Podziel proces, wskazując na ile części i jaka ilość w każdej części ma być przetwarzana. Jak tego dokonać? Wejdź w rejestracja > procesy technologiczne zlecenia, zaznacz proces i kliknij przycisk: Przycisk Podziel proces Podziel proces:

Podział procesu technologicznego zlecenia
Podział procesu technologicznego zlecenia

przy otwarciu okna widoczne są 2 części, z równo podzieloną ilością. Możesz podzielić proces na więcej części, używając przycisku Przycisk Plus . Potwierdź operację przyciskiem Przycisk Zapisz Zapisz.

Zgłoszenie braku do procesu

Jeśli proces technologiczny nie został wykonany poprawnie, możesz zlecić jego ponowne wykonanie czy poprawienie. Aby zapisać taki fakt w systemie, zgłoś brak do procesu technologicznego. Dzięki temu w analizie wykonania procesów pojawi się informacja o niepopranych sztukach. Może stanowić to podstawę do oceny pracy pracownika.

Aby zgłosić brak wejdź do: Rejestracja > Procesy technologiczne zlecenia, zaznacz proces i kliknij przycisk Przycisk Zgłoś brak Zgłoś brak:

Zgłoszenie braku do procesu technologicznego zlecenia
Zgłoszenie braku do procesu technologicznego zlecenia

Podaj:

 • jaka ilość nie spełnia norm jakościowych,
 • jaka jest przyczyna braku,
 • ewentualnie opis zaistniałej sytuacji.

i potwierdź przyciskiem Przycisk Zapisz Zapisz. W efekcie utworzony zostanie brak w liście braków. A w samym procesie będzie ustawiona liczba braków. Do każdego procesu brak może być zgłaszany wielokrotnie.

Interesujący Cię proces możesz znaleźć np. poprzez zeskanowanie do kolumny paczka, jej kodu z etykiety i wywołanie filtrowania klawiszem Enter