Lista procesów technologicznych jest zestawiem szczegółowych czynności, które trzeba wykonać, aby zrealizować daną operację. Listę tworzy się z wcześniej zdefiniowanych procesów technologicznych. Można im jednak, na rzecz tej listy, zmienić pewne wartości. Dzięki temu przykręcenie nóżki do stolika zwykle może zajmować 2 minuty, ale w jakimś konkretnym stoliku, czyli konkretnej liście procesów, czas może być wydłużony do 3 minut.

Aby dodać listę procesów wejdź w Technologie > Listy procesów technologicznych

Lista procesów technologicznych
Lista procesów technologicznych

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania listy procesów technologicznych
Formularz dodawania listy procesów technologicznych

Zacznij od wypełnienia danych nagłówkowych. Podaj nazwę listy oraz jakiej operacji będzie się tyczyć. Zapisz dane używając przycisku Przycisk Zapisz Zapisz. Spowoduje to uaktywnie tabeli w dole okna. Kliknij Dodaj istniejący i wybierz te procesy, które mają się w danej liście znaleźć.

Możesz zaznaczyć wiele procesów i jednocześnie dodać je do listy.

Procesy możesz ułożyć w odpowiedniej kolejności, zaznaczając jeden z nich i przesuwajac w górę lub w dół tabeli strzałkami: Strzałki .

Jeśli chcesz zmienić wartości procesu w tej liście, wejdź w jego szczegóły (klikając w rekord w tabeli).

Zmiana wartości procesu w liście
Zmiana wartości procesu w liście

Zmodyfikować możesz:

  • czasy: TPZ, czas jednostkowy i czas dodatkowy,
  • parametr: wydłużony czas dla grupy rozmiarowej, a także: procent wzrostu i grupę rozmiarową, gdy ten parametr będzie zaznaczony.

Utworzona lista procesów technologicznych może być przypisana do operacji technologii.