Typy usterek wykorzystywane są w qcadoo w module utrzymania ruchu. Zgłaszając zdarzenie, trzeba określić co się dzieje z danym obiektem. Możesz przygotować listę typowych usterek czy problemów, a nawet przypisac je jako domyślne do typów stacji czy stacji roboczych. Jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego - użytkownik będzie mógł wskazać typ usterki = inne i w polu opis uszczegółowić sytuację.

Aby zdefiniować listę typowych usterek wejdź w Podstawowe > Typy usterek

Lista typów usterek
Lista typów usterek

i kliknij Przycisk Dodaj nowy typ usterki Dodaj nowy

Formatka dodawania nowego typu usterki
Formatka dodawania nowego typu usterki

Definicja typów usterek jest bardzo prosta. Wystarczy podać nazwę i wskazać czego dotyczy dana usterka - stacji / podzespołu czy typu stacji. Od ustawień pola Dotyczy zależy aktywność zakładek Stacje / podzespoły i Typy stacji.

Przypisanie domyślej stacji lub typu stacji do typu usterki
Przypisanie domyślej stacji lub typu stacji do typu usterki

To w tych zakładkach możesz przypiać w jakiej maszynie czy typie maszyn może tego typu usterka wystąpić. Dzięki tym wskazaniom będą się podpowiadać odpowiednie dane przy dodawaniu zdarzeń.