To nie będzie nic odkrywczego. Ale - magazyn to taka przestrzeń, na której składujesz swoje produkty. Jeśli nie masz specjalnie zorganizowanego magazynu, z wyodrębnionymi miejscami składowania, to na pewno masz chociaż półeczkę, czy karton w kącie biura, w którym trzymasz np. surowce, z których wytwarzasz swoje wyroby. A i wyroby pewnie gdzieś ustawiasz zanim wyślesz je do klientów. I to właśnie te miejsca trzeba zdefiniować w qcadoo jako magazyny.

Ile magazynów wprowadzić? To zależy od Ciebie. Zastanów się, czy poszukiwanie lokalizacji jest dla Twoich pracowników uciążliwe i bez intrukcji nie wiedzą, gdzie czego szukać. Jeśli tak - to warto zdefiniować tyle magazynów ile faktycznie ich macie: na parterze leży drewno, na piętrze trzymasz tkaniny, a w szafce pod schodami koraliki, a wytworzone wyroby lądują pod biurkiem w dziale pakowania? Możesz wprowadzić 3 magazyny surowców i 1 magazyn wyrobów gotowych. Ale nie musisz - możesz też wprowadzić 1 magazyn surowców i 1 magazyn wyrobów.

Praktyki są takie, że definiuje się co najmniej dwa magazyny: surowców i wyrobów. Czasami dorzuca się do tego jeszcze magazyn półproduktów. Dodatkowo - jeśli chcesz wykorzystywać wydania wewnętrzne musisz zdefiniować co najmniej 1 magazyn działowy (żebyś mógł przesuwać do produkcji potrzebne produkty z magazynu surowców na magazyn działowy). Ale są też klienci, którzy mają jeden magazyn: magazyn główny, na którym składują absolutnie wszystko.

Aby w pełni móc korzystać z funkcjonalności qcadoo, musi zostać zdefiniowany co najmniej jeden magazyn

Magazyny w qcadoo wykorzystywane są do następujących funkcjonalności:

 • technologia - określanie przepływu produktów między magazynami
 • rozchód produktów z rejestracji produkcji
 • przyjmowanie wyrobów z rejestracji produkcji
 • przyjmowanie dostaw
 • wydania wewnętrzne, czyli wspomniane wyżej przesuwanie produktów na magazyny działowe
 • analiza stanów
 • rezerwacje stanów
 • analiza pokrycia zapotrzebowania
Pamiętaj, że im więcej magazynów masz wyodrębnionych, tym wprowadzanie danych jest bardziej złożone. Zastanów się czy wdrożenie qcadoo nie jest dobrym pretekstem do lepszego zorganizowania składowania

Dodawanie magazynu
Dodawanie magazynu

Aby wprowadzić magazyn wejdź w Magazyn > Magazyny i kliknij Przycisk Dodaj nowy wydruk  Dodaj nowy

Podaj numer i nazwę. Zapisz. I gotowe.

Teraz dla magazynu warto ustawić parametry w zakładce: Metoda rozchodu i atrybuty dokumentów:

 • wybierz metodę, wg której zasoby mają być wydawane z magazynu. Dostepne wartości to: FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło), FEFO (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło). LEFO (ostatnie traci ważność, pierwsze wyszło)
 • określ, czy niepotwierdzone dokumenty magazynowe mają rezerwować stan. Jeśli zaznaczysz parametr szkicowe dokumenty rezerwują stany to każda pozycja dokumentu magazynowego rozchodowego o statusie szkic utworzy rezerwację i przeliczy ilość dostępną danego zasobu. Inny dokument tej części nie będzie mógł pobrać
 • zaznacz jakie atrybuty w pozycjach dokumentów mają być wymagane. Dla przykładu - jeśli chcesz, aby każda pozycja dokumentu miała wypełnioną datę ważności, zaznacz ten parametr. Dzięki temu nie uda się zapisać dokumentu bez podania tej daty - będziesz mieć pewność, że nikt o niej nie zapomni.

Masz już zdefiniowany magazyn. Jeśli Twój magazyn ma wyodrębnione miejsca składowania możesz je wprowadzić tutaj.