Widok szczegółowego zapotrzebowania znasz już, w kontekście pojedynczego zlecenia. To tutaj dowiadujesz się o tym jakie produkty biorą udział w procesie produkcyjnym.

Wchodząc w Zaopatrzenie > Szczegółowe zapotrzebowanie przeanalizujesz produkty, które będziesz zużywać i produkować we wszystkich otwartych zleceniach, z podziałem na konkretne operacje technologii. Otwarte to te zlecenia, które mają status: zaakceptowane, rozpoczęte lub przerwane.

Szczegółowe zapotrzebowanie
Szczegółowe zapotrzebowanie

Lista stanowi tylko podgląd danych zapisanych w zleceniu produkcyjnym. Jeśli chcesz ją zmodyfikować przejdź do zlecenia, klikając jego numer w tabeli, i tam kliknij w przycisk genealogia Szczegółowe zapotrzebowanie i postępuj zgodnie z tą dokumentacją.

Jakie informacje z tej listy mogą Ci się przydać:

  • jakie produkty i w jakiej ilości będą Ci niebawem potrzebne - będziesz w stanie ustalić czy masz zapewniony stan magazynowy czy złożone zamówienia,
  • jakie produkty zostaną wyprodukowane w najbliższym czasie - będziesz w stanie zweryfikować czy terminy ustalane z klientami są zagrożone,
  • co jest aktualnie zużywane i produkowane,
  • czy zostały zastosowane zamienniki do produktów wejściowych,
  • jakie zadania operacyjne są powiązane z konkretnymi operacjami zlecenia produkcyjnego i jakie produkty będą w nich zużywane i wytwarzane.
Jeśli Twoje zlecenia produkcyjne raportowane są zbiorczo, to kolumny Użyte i wyprodukowane będą niewypełnione. Dla tego typu raportowania ilości danego surowca są sumowane w ramach danego zlecenia i raportujesz je zbiorczo, bez wskazywania w jakiej konkretnej operacji jaka ilość została przerobiona.