Dokumenty magazynowe wystawiane w qcadoo kształtują stan magazynowy. O tym ile danego produktu znajduje się na każdym z magazynów dowiesz się z listy stany magazynów

Stany magazynów
Stany magazynów

Jednym wierszem w tabeli jest produkt na danym magazynie. Stanowi sumę zasobów danego produktu i magazynu, bez względu na atrybuty określające te zasoby. Najwazniejszą informacją płynącą z tabeli są ilości:

  • ilość - ilość znajdująca się na magazynie (w jednostce podstawowej produktu)
  • ilość zarezerwowana - ilość, która znajduje się na magazynie, ale jest zarezerwowana (np. pod szkicowe dokumenty magazynowe czy pod wydanie wewnętrzne)
  • ilość dostępna - to ta część produktu, która jest dostępna dla nowych wydań. Wyliczana jest jako ilość - ilość zarezerwowana
  • ilość dodatkowa - ilość znajdująca się na magazynie przedstawiona w jednostce dodatkowej produktu. Jeśli produkt nie ma jednostki dodatkowej, to widoczna jest tu ilość w jednostce podstawowej
  • stan minimalny - zdefiniowany dla produktu stan minimalny
  • ilość zamówiona - ilość na podstawie zatwierdzonych dostaw
  • ilość zablokowana - suma ilości z zablokowanych do kontroli jakości zasobów