Stacja robocza to konkretna maszyna lub stanowisko biorące udział w danym procesie produkcyjnym.

Stacja robocza w qcadoo wykorzystywana będzie przy planowaniu operacji do wykonania. Plan na stację roboczą i pracownika rozdzieli istniejące zlecenia na operacje i ułoży je wg wybranego algorytmu na stacjach, które daną czynność mogą wykonać.

Stacje robocze wykorzystywane są też w module działu utrzymania ruchu - możesz planować remonty, zarządzać przeglądami czy reagować na pojawiające się awarie.

Stacje robocze mogą być dodane ręcznie oraz przez import danych z arkusza Excel.

Jak dodać ręcznie nową stację roboczą?

Aby dodać nową stację roboczą wybierz: Struktura firmy » Stacje robocze » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Dodanie stacji roboczej
Dodanie stacji roboczej

Koniecznie podaj numer, nazwę oraz typ stacji roboczej. Ponadto możesz dla stacji roboczej zapisać takie dane jak:

 • opis,
 • data przyjęcia,
 • data wycofania,
 • numer fabryczny,
 • numer UDT,
 • seria,
 • producent,
 • data produkcji,
 • numer inwentarzowy,
 • pracownik - jest to domyślny pracownik obsługujący daną stację roboczą. Przypisanie przyda się w planie na stację roboczą i pracownika, gdzie dla odpowiednio wybranego kryterium doboru pracownika, do każdej operacji na daną stację zostanie przyporządkowany podany pracownik,
 • stacja buforowa - zaznacz parametr, jeśli stacja ta nie jest właściwym miejscem wykonania operacji, tylko “workiem”, do którego zadania będą przydzielane w planie, i z którego kierownik produkcji przesunie zadanie do konkretnej maszyny czy stanowiska. Parametr wykorzystywany w planie na stację roboczą i pracownika i na wykresie Gantta zadań operacyjnych.

Potraktuj qcadoo jako bazę wszelkich dostępnych informacji o maszynie. Dzięki temu będziesz mieć inforamcje zawsze pod ręką - nie będziesz musiał przeszukiwać segregatorów z dokumentami.

Poza standardowymi informacjami z zakładki Główna, możesz ten indeks uzupełnić o więcej danych:

 • w zakładce “Załączniki” - możesz załączyć pliki powiązane z tym stanowiskiem np. instrukcje lub wymagane certyfikaty,
 • w zakładce “Firmy obsługujące” - przypisać moższ firmy, kótre serwisuję daną maszynę,
 • w zakładce “Linie produkcyjne” - przypiszesz dział i linię produkcyjną, do których dana stacja należy. Warto uzupełnić tą inforamcję jeśli zależy Ci na planowaniu zadań z dokładnością do stacji, albo gdy zamierzasz wykorzystywać moduł działu utrzymania ruchu w qcadoo
 • w zakładce “Lokalizacja” - zobaczysz gdzie dana stacja znajduje się w całej strukturze firmy. W tym celu wygeneruj strukturę za pomocą przycisku Generuj Generuj strukturę. Warunkiem niezbędnym do tego, by drzewo mogło się zbudować, jest przypisanie do zakładu działów, do działu - linii, do linii - stacji, a nawet do stacji - podzespołu
Jeśli zależy Ci na planie produkcji z dokładnością do stacji roboczej koniecznie wskaż w drzewie technologii jakie stacje robocze mogą daną operację wykonać.

Jak zaimportować stacje robocze z arkusza Excel?

qcadoo MES pozwala na zaciągnięciu wielu danych z arkusza Excel. Sposób działania w każdym z miejsc jest dokładnie taki sam - opis znajdziesz w tej dokumentacji. Poszczególne funkcjonalności różnią się tylko szablonem, który trzeba wypełnić.

Aby zaimportować stacje robocze (i pobrać szablon do wypełnienia) wejdź w Struktura firmy > Stacje robocze i kliknij przycisk Przycisk Importuj stacje robocze Importuj stacje robocze z XLSX.

Arkusz .xlsx do importu stacji roboczych zawiera następujące kolumny:

 • numer (kolumna A) - dana wymagana, do wpisana dowolny tekst. Warunek - numer danej stacji może wystąpić tylko raz
 • nazwa (kolumna B) - dana wymagana, do wpisania dowolny tekst
 • typ stacji roboczej (kolumna C) - dana wymagana, do wpisania numer typu stacji roboczej zdefiniowany w qcadoo
 • opis (kolumna D) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • nr fabryczny (kolumna E) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • nr UDT (kolumna F) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • seria (kolumna G) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • producent (kolumna H) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • data produkcji (kolumna I) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • data przyjęcia (kolumna J) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • data wycofania (kolumna K) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • nr inwentarzowy (kolumna L) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • dział (kolumna M) - dana opcjonalna, do wpisania numer działu zdefiniowanego w qcadoo
 • linia (kolumna N) - dana opcjonalna, do wpisania numer linii zdefiniowanej w qcadoo. Linia tu podana musi należeć do działu podanego w kolumnie wcześniej