Stacje robocze stanowią zbiór konkretnych maszyn i urządzeń biorących udział w danym procesie produkcyjnym.

Jak dodać nową stację roboczą?

Aby dodać nową stację roboczą wybieramy: PODSTAWOWE » Stacje robocze » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Tutaj wpisujemy “Nazwę”, “Numer” oraz “Typ stacji roboczej”. Są to dane wymagane, ewentualnie możemy dodać “Opis” urządzenia/maszyny.

Poza standardowymi informacjami wymaganymi przez system, możemy nasz indeks uzupełnić o więcej informacji:

  • Na zakładce “Główna” - możemy uzpełnić pola taki jak: numer fabryczny, UDT, serie, producenta, datę produkcji i numer inwentarzowy,
  • Na zakładce “Załączniki” - możemy załączyć pliki powiązane z tym stanowiskiem np. instrukcje lub wymagane certyfikaty,
  • Na zakładce “Firmy obsługujące” - przypisać możemy firmy, kótre serwisuję daną stacje,
  • Na zakładce “Linie produkcyjne” - przypisujemy domyślnie podpowiadany dział i linię produkcyjną,
  • Na zakładce “Lokalizacja” - istnieje możliwość wygenerowania struktury firmy za pomocą przycisku Generuj Generuj strukturę i ustalenia miejsca danej stacji w firmie.
Na ten moment typy stacji roboczych są używane do określenia stanowisk roboczych mających swojego kierownika, na których wykonywane są Operacje biorące udział w procesie produkcji.