Zapotrzebowanie materiałowe to lista produktów potrzebnych do zrealizowania zlecenia produkcyjnego. To tak, jakbyśmy urządzali przyjęcie w domu dla naszych przyjaciół. Tworzymy wtedy jedną zbiorczą listę zakupów, zawierając w niej wszystkie produkty potrzebne do przygotowania kilku potraw.

Zapotrzebowanie materiałowe wyliczane jest na podstawie drzewa technologii i zaplanowanej ilości produktów do wykonania, zawartej w zleceniu produkcyjnym.

Jeśli nasza technologia zakłada, że do wyprodukowania jednej sztuki stołu będziemy potrzebować 5 desek, to mając zlecenie produkcyjne na 10 stołów, zapotrzebowanie materiałowe wskaże, że potrzebujemy 50 desek.

Zapotrzebowanie materiałowe dodatkowo może pokazać z jakiego magazynu produkty będą rozchodowane, na kiedy produkt jest potrzebny a także jaki jest aktualny stan magazynowy. Może stanowić zatem podstawowy wydruk dotyczący koniecznych do wydania produktów na produkcję, dla pracowników obsługujących magazyn.

Jak wygenerować zapotrzebowanie materiałowe?

Przechodzimy do: ZAOPATRZENIE » Zapotrzebowanie materiałowe »  Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Formularz zapotrzebowania materiałowego
Formularz zapotrzebowania materiałowego

Podaj numer i ewentualnie nazwę tworzonego raportu. Wybierz, wskazując typ jakie produkty chcesz zebrać - mają to być surowce, czy surowce i komponenty, a może wszystkie produkty wejściowe operacji, łącznie z półproduktami.

Ustal także jak mają wyglądać parametry zapotrzebowania:

  • uwzględnij magazyn - jeśli zaznaczysz parametr, to produkty zostaną pogrupowane po magazynie, z którego ma nastąpić rozchód
  • pokaż aktualny stan magazynowy - zaznacz parametr, aby na wydruku pojawiła się informacja o stanie magazynowym produktów
  • uwzględnij datę rozpoczęcia zlecenia - jeśli zaznaczysz parametr, to produkty będą pogrupowane po dacie planowanego rozpoczęcia produkcji

Zapisz zapotrzebowanie przyciskiem Przycisk zapisz Zapisz. I wskaż dla jakich zleceń chcesz ustalić listę potrzebnych produktów używając przycisku Przycisk Dodaj nowe Dodaj istniejący z prawej strony okna.

Wygeneruj zapotrzebowanie przyciskiem Generuj Generuj. Uzupełni się informacja kto i kiedy wygenerował zestawienie.

Wygenerowane zapotrzebowanie zobaczysz w zakładce Materiały.

Wygenerowane zapotrzebowanie materiałowe
Wygenerowane zapotrzebowanie materiałowe

Raport możesz również pobrać w formacie Przycisk PDF PDF bądź Przycisk XLS XLS.

Zapotrzebowanie materiałowe z poziomu listy zleceń

Zapotrzebowanie materiałowe możesz wygenerować szybciej, z poziomu listy zleceń produkcyjnych. W tym celu wejdź w Planowanie > Planowanie zleceń, zaznacz te zlecenia, dla których chcesz ustalić potrzebne materiały:

Lista planowanych zleceń
Lista planowanych zleceń

i kliknij przycisk Przycisk Wygeneruj zapotrzebowanie Wygeneruj PDF lub Wygeneruj XLS.