Wykres ilości wyprodukowanej z podziałem na linie zbiera informacje o ilości wyprodukowanej każdego dnia, z podziałem na linie produkcyjne.

Aby wygenerować wykres wejdź w Analizy > Wykres ilości wyprodukowanej z podziałem na linie i w zakładce Kontekst podaj zakres dat:

Kontekst wykresu ilości wyprodukowanej z podziałem na linie
Kontekst wykresu ilości wyprodukowanej z podziałem na linie

Pobierzemy zaakceptowane rejestracje produkcji, których data wpada w podany zakres. W celu pobrania danych kliknij przycisk Przycisk Wczytaj dane Generuj:

Wykres ilości wyprodukowanej z podziałem na linie
Wykres ilości wyprodukowanej z podziałem na linie

Zestawienie pokaże z dokładnością do linii produkcyjnej ilości wyprodukowane na dany dzień i porówna z ilością wyprodukowaną w całym zakładzie.