Tworząc grupy rozmiarowe będziesz mógł w szybki sposób uzależnić niektóre elementy w qcadoo od rozmiarów. Co konkretnie:

  • wydruk grup zleceń wg rozmiarów będzie mógł mieć sumowane ilości w zależności od grupy rozmiarowej,
  • w technologii dla rodziny produktów będziesz mógł zdefiniować produkty wejściowe, które trzeba będzie użyć w produkcji w zależności od tego jaki rozmiar będzie wytwarzany,
  • w procesach technologicznych czas wykonania będziesz mógł zwiększać dla podanej grupy rozmiarowej.

Łatwiej zdefiniować stałe grupy rozmiarowe i je wykorzystywać, niż każdorazowo wskazywać te rozmiary, których dane elementy dotyczą.

Aby dodać grupę rozmiarową wejdź w Produkty > Grupy rozmiarowe

Lista grup rozmiarowych
Lista grup rozmiarowych

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy

Formularz dodawania grup rozmiarowych
Formularz dodawania grup rozmiarowych

Zacznij od nadania nazwy grupy rozmiarowej. Następnie Przycisk Zapisz Zapisz i wskaż w tabeli jakie rozmiary znajdują się w tej grupie. Kliknij przycisk Dodaj istniejący Dodaj istniejący, zaznacz właściwe rozmiary i potwierdź wybór przyciskiem Wybierz Wybierz.