Procesy technologiczne zlecenia tworzone są po to, by pracownicy mogli zaraportować wykonanie każdej drobnej czynności składającej się na operację technologii. Wszystkie procesy widoczne są w liście: rejestracja > procesy technologiczne zlecenia. Z poziomu zlecenia można podejrzeć procesy związane z tym zleceniem, a także je wygenerować.

Aby przejść do procesów w szczegółach zlecenia kliknij przycisk Przycisk Procesy zlecenia Procesy zlecenia

Lista procesów technologicznych zlecenia
Lista procesów technologicznych zlecenia

Aby wygenerować procesy kliknij przycisk Przycisk Wygeneruj procesy Wygeneruj procesy.

Jeśli używasz paczek i parametr: Uwzględnij paczki przy generowaniu procesów do zlecenia jest zaznaczony, to przed przystąpieniem do tworzenia procesów upewnij się, czy istnieją paczki do zlecenia.
Lista procesów technologicznych zlecenia po wygenerowaniu
Lista procesów technologicznych zlecenia po wygenerowaniu