Wszystkie te działania, które pojawiają się nagle, bez wcześniejszego planowania, nazywane są w qcadoo zdarzeniami. Są to przede wszystkim awarie. Dzięki nadaniu odpowiednim uprawnień pracownikom na działach produkcyjnych, mogą od razu po po zauważeniu awarii, zgłosić ją w systemie. O czym od razu zostanie poinformowany DUR. Ale zdarzenia to nie tylko awarie - to też problemy, z którymi borykają się pracownicy i ich wnioski. O tym, czy zostaną one zaplanowane do realizacji - zdecyduje osoba odpowiedzialna w DUR.

Każdy z typów zdarzeń zostanie w dokumentacji omówiony osobno.

Czeka nas sporo treści do przekazania, zatem nie zwlekajmy –> zaczynamy.

Dodanie zdarzenia

Zdarzenia w qcadoo znajdują się w Utrzymanie ruchu > Zdarzenia

Widok zdarzeń oparty jest o kontekst zakładu i działu. Oznacza to, że abyś mógł pracować ze zdarzeniami, musisz najpierw określić dla jakich danych chcesz pracować. Możesz wskazać zakład, zakład i dział, albo zostawić puste pola ograniczające dane i kliknij Potwierdź kontekst

Kontekst w zdarzeniach
Kontekst w zdarzeniach

Uaktywnią się przyciski w oknie i pokażą wszystkie otwarte zdarzenia.

Lista zdarzeń
Lista zdarzeń
Filtr w zdarzeniach
Filtr w zdarzeniach

Otwarte zdarzenia, to te, nad którymi prace ciągle trwają. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zdarzenia, albo zdarzenia zakończone - zmień odpowiednio ustawienia filtra nad tabelą. Możesz widzieć zdarzenia otwarte, albo zdarzenia zakończone, albo całą listę zdarzeń bez względu na ich status.

Lista zdarzeń odświeża się z automatu co zadany pod tabelą czas - dzięki temu możesz zostawić otwartą listę na danym stanowisku i nie przeoczysz żadnej nowej awarii
Formularz dodawania nowej awarii
Formularz dodawania nowej awarii

Aby dodać nową awarię kliknij przycisk Przycisk Dodaj nową awarię Dodaj nową awarię i wprowadź dane:

  • obiekt, którego awaria dotyczy –> wskaź na jakim zakładzie, dziale, linii, stacji a nawet podzespole pojawił się problem. To od Ciebie zaleźy na jakim poziomie skończysz dane o obiekcie uzupełniać. Zakładamy, że awaria może dotyczyć najmniejszego elementu maszyny, ale też może popsuć się coś na dziale, co niekoniecznie dotyczy maszyny
  • typ usterki - wskaż co się stało, dokonując wyboru ze zdefiniowanej przez Ciebie listy typów usterek. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego typu usterki - wskaż typ “Inne” i podaj w opisie co się wydarzyło. W zależności od ustawionego parametru, typ usterki będzie wymagany albo na tworzeniu, albo na wystartowaniu zdarzenia.
  • źródło kosztów - określ z jakiego źródła będzie naprawa finansowana. Źródła kosztów to lista definiowana przez Ciebie. Możesz domyślne źródło kosztów przypisać do zakładu - wówczas osoba zgłaszająca nie będzie musiała się zastanawiać co wskazać

Te dane są niezbędne do tego by zgłosić awarię. Resztę danych uzupełni realizujący zdarzenie pracownik Działu Utrzymania Ruchu (opis znajdziesz poniżej).

Dla danego obiektu można na raz zgłosić tylko jedną awarię. Zatem jeśli istnieje już awaria do frezarki o statusie nowa lub w trakcie, to kolejne zdarzenie nie będzie mogło być zgłoszone. Dzięki temu unikniesz tworzenia 50 zgłoszeń do tej samej awarii, od każdego pracownika, który taką awarię zauważy

Dostęp do zgłoszenia awarii może mieć każdy pracownik produkcyjny. Użytkownik może mieć uprawnienia np. tylko do terminala rejestracji produkcji i do dodawania awarii. Po zalogowaniu będzie widzieć następujące funkcjonalności:

Ograniczone menu pracownika produkcyjnego
Ograniczone menu pracownika produkcyjnego

Jeśli chcesz dodać zdarzenie o innych typach - postępuj tak samo, ale użyj w tym celu przycisków:

  • Przycisk Dodaj nowy problem Dodaj nowy problem
  • Przycisk Dodaj nowy wniosek Dodaj nowy wniosek
Możemy tak zdefiniować uprawnienia użytkownika, by miał dostęp tylko do wybranych przycisków dodawania - dzięki temu mógłby np. zgłaszać awarię i problemy, a wnioski już nie.

Awarie mogą być zgłaszane również z terminala rejestracji produkcji. Wówczas osoba zalogowana w terminalu będzie widniała w zdarzeniu jako pracownik zgłaszający.

Realizacja zdarzenia

Jest awaria! Produkcja stoi! Co trzeba zrobić? Najważniejsze już jest - mamy zgłoszenie: pracownik produkcyjny wprowadził zdarzenie do systemu. O awarii pracownik DUR dowie się szybko - qcadoo zacznie wołać. I to dosłownie - każda nowa awaria wiąże się z powiadomieniem dźwiękowym (szczegóły znajdziesz w podrozdziale). Będziemy wołać tak długo, aż ktoś z działu utrzymania ruchu nie pobierze zadania do realizacji. Zatem - pracowniku działu utrzymania ruchu - co robić?

Znajdź w Utrzymanie ruchu > Zdarzenia > Zakładka Główna zgłoszoną awarię (będzie miała status Nowe), wejdź w jej szczegóły i kliknij Przycisk Start Przycisk Start. Właśnie przyjąłeś zdarzenie do realizacji.

Przyjęcie zdarzenia do realizacji
Przyjęcie zdarzenia do realizacji

Sprawdź w czym problem i leć naprawiać. Oby szybko poszło.

Kiedy sytuacja na produkcji będzie już opanowana, musisz wrócić do qcadoo i opisać co zostało zrobione, by usunąć awarię, jakie części zostały wykorzystane a także ile czasu na realizację poświęciłeś.

Zacznij od kliknięcia Przycisk Stop Stop. Zdarzenie otrzyma status W edycji a Ty będziesz mieć czas na wypełnienie danych.


Formularz rejestrowania czasu pracy w zdarzeniu
Formularz rejestrowania czasu pracy w zdarzeniu

Wprowadź czas pracy - przejdź do zakładki Czas pracy i dodaj nowy. W uruchomionym oknie podpowiemy Ci ile pracowałeś nad zadaniem (uzupełnimy z automatu czas jaki upłynął od momentu kliknięcia Start do kliknięcia Stop). Możesz go oczywiście poprawić na ten, który uważasz za słuszny. Jeśli ktoś pomagał Ci w rozwiązaniu problemu - wprowadź czas również kolegi.


Formularz rejestrowania części w zdarzeniu
Formularz rejestrowania części w zdarzeniu

Jeśli podczas naprawy zużyłeś części, to podaj w zakładce Części co konkretnie i w jakiej ilości. Jeśli zakład, na którym awaria wystąpiła, ma przypisany magazyn, to pole zostanie z automatu uzupełnione. Poszukaj odpowiedniego produktu (wpisując dane w polu, pamiętaj, że wyszukamy takiej części, która zawiera w opisie wprowadzony tekst) i wprowadź ilość. I tak zarejestruj wszystkie zużyte części. W momencie zakończenia zdarzenia wystawimy do nich dokument RW.


Opis rozwiązania w zdarzeniu
Opis rozwiązania w zdarzeniu

Opisz też to, w jaki sposób udało Ci się tak szybko rozwiązać problem. Postaraj się być dość skrupulatny - za pół roku przy ponownej awarii być może nie będziesz pamiętał jakie rozwiązanie zastosowałeś. Ale my zapamiętamy. Wystarczy, że z poziomu awarii wywołasz zapisane sposoby rozwiązania przyciskiem Przycisk Pokaż rozwiązania Pokaż rozwiązania, a być może receptę otrzymasz podaną na tacy.

Wszystko gotowe - pozostaje tylko zamknięcie zdarzenia. W tym celu kliknij przycisk Przycisk Zamknij Zamknij. Zdarzenie zostanie wyłączone z edycji - nie będziesz mogł już w nim niczego zmienić. Jeśli zostały wskazane zużyte części - będzie do nich wystawiony dokument RW.

Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze awaria będzie rozwiazywana. Albo nie będzie realizowana w danym momencie. I na te sytuacje qcadoo jest przygotowane:

  • użyj przycisku Przycisk Unieważnij Unieważnij jeśli zdarzenie nie będzie realizowane
Planowanie zdarzenia
Planowanie zdarzenia
  • użyj przycisku Przycisk Planuj Planuj jeśli zajmiecie się zdarzeniem, ale nie teraz. Poprzez planowanie do zdarzenia zostanie założone zdarzenie planowane, a samo zdarzenie otrzyma status Planowane.

Powiadomienia dźwiękowe

Powiadomienia dżwiękowe odtwarzane są wówczas, gdy istnieje choć jedno zdarzenie o typie awaria o statusie nowe z zaznaczonym parametrem Powiadomienie dźwiękowe. W praktyce - jeśli pojawi się nowa awaria i nikt się nią jeszcze nie zajął. Słyszy je każdy zalogowany użytkownik, który ma dodane uprawnienia do dżwięków ze zdarzeń. Zatem spokojnie - pani Teresa od przyjmowania zamówień od klientów nie będzie wiedzieć, że frezarka przestała w tym momencie działać.

Co zrobić, aby qcadoo przestało wołać? Najprościej - kliknij Start w zdarzeniu i zacznij naprawiać. Ale możesz też odznaczyć w zdarzeniu parametr Powiadomienie dżwiękowe, albo zaznaczyć zdarzenie w liście i kliknąć przycisk Przycisk Wyłącz powiadomienia dźwiękowe Wyłącz powiadomienia dźwiękowe

Dodatkową opcją powiadamiania o konieczności szybkiego zajęcia się tematem jest pole: Najwyższy priorytet. Jeśli będzie zaznaczone - zdarzenie w liście będzie podświetlane na czerwono tak długo aż zdarzenie będzie w statusie Nowe.


Rozpisany czas pracy

Rozpisany czas pracy
Rozpisany czas pracy

W ciągu dnia pracownik zajmuje się kilkoma, czasami nawet kilkunastoma zadaniami. Zarówno tymi zaplanowanymi jak i nagłymi. Gdy przychodzi czas rozliczenia czasu pracy - czasami ciężko sobie przypomnieć ile czasu już zostało rozpisanego. Z pomocą przychodzi ten widok - kliknij w Przycisk Rozpisany czas pracy Rozpisany czas pracy a zobaczysz informacje w jakich zdarzeniach i zdarzeniach planowanych zalogowałeś dziś czas.